Föreningskick - ge din styrelse en kick framåt!

Vad: Målgruppsanpassad föreläsning och workshop för förbundets medlemskörer och -orkestrar! Hela styrelsen deltar. Vi jobbar med körens vision, kommunikation med mera.

Mål: Hjälper kören/orkestern att ta fram

  • en klar strategi
  • en uppdaterad verksamhetsplan
  • en tydlig vision

..för sin verksamhet 

Hur: Hela styrelsen deltar i en föreläsning, och jobbar sedan tillsammans under den efterföljande arbetsdelen. 

När och var: Tre likadana tillfällen ordnas våren 2018 (det vill säga man deltar i ett av dem).

  • Onsdag 11.4 i Jakobstad, Svenska Gården (OBS! Ändrat datum)
  • Lördag 28.4 i Vasa (Platsen meddelas senare)
  • Lördag 12.5 i Närpes (Platsen meddelas senare)

Kostnad: 100 euro per styrelse

Vad ingår: Kursmaterial, föreläsning, workshop med handledning, kaffe/te med semla.

Vad ingår inte: Lunchen, resorna.

Anmälning: Via anmälningsblanketten nedan, eller till kansli@fssmf.fi

Läs mer om Föreningskick här:  
www.facebook.com/foreningskick
www.novia.fi/forskning/projekt/kultur-och-entreprenorskap/foreningskick
allegroink.fi/foreningar

Anmäl din styrelse till vårens kick!
För att kursen ska kunna ge din styrelse en riktig kick framåt behöver hela (eller minst halva) styrelsen delta.
Ta vara på chansen, anmäl nu.
Från och med april är anmälningen bindande (pga bokade utrymmen, dragare och servering).
Spamfilter
Skriv siffran 4 med bokstäver: