Resonans utkommer med fyra nummer årligen. 

 

Resonans nr 1 - 2018 

utkommer den 28 februari

Material den 7 februari

 

Resonans nr 2 - 2018 

utkommer den 23 maj

Material den 2 majl

 

Resonans nr 3 - 2018 

utkommer den 19 september

Material den 29 augusti

 

Resonans nr 4 - 2018 

utkommer den 19 december

Material den 28 november

RESONANS

språkrör för Finlands svenska sång- och musikförbund

 

Finlands svenska sång- och musikförbunds egen medlemstidning heter Resonans. Den postas hem till alla medlemmar i förbundets körer, orkestrar och musikgrupper. Resonans är en viktig kanal för kommunikation mellan organisationens olika delar. Resonans är den enda finlandssvenska musiktidningen i sitt slag.

Resonans lyfter också fram aktuella ämnen och utmaningar som medlemsensemblerna kan stå inför. Tanken är att ge en övergripande bild av vad det innebär att vara amatörmusiker i Svenskfinland.

Tidningen utkommer med fyra nummer per år.


 

Här hittar du tidigare nummer av Resonans från år 2017 och framåt

Nummer 4/17

 

 

Nummer 3/17

 

 

Nummer 2/17

 

 

Nummer 1/17