Aktuella evenemang inom FSSMF

Dirigentkurs

FSSMF ordnar en ny dirigentkurs den 2-4 november, denna gång musikinstitutet Sandels i Helsingfors, efter succén där Peter Ettrup Larsen drillade förbundets dirigenter i höstas. 
Nu är planerna klara, Peter Ettrup Larsen drar kursen i november, och tidtabellen har klarnat.

Anmälningar till kursen tas nu emot. Fyll i anmälningsblanketten.

Musikforum

Musikforum är en samlingspunkt för körernas och orkestrarnas dirigenter och funktionärer inom den konstnärliga delen av ensemblens verksamhet. Varje år har Musikforum ett skilt tema som lyfts upp, till exempel repertoarfrågor, rekryteringsfrågor eller liknande.
Musikforum ordnas i år i 4.11 samband med dirigentkursen den 2-4 november vid Sandels musikinstitut i Helsingfors. Fyll i anmälningsblanketten här!

FöreningsKICK

Hur jobba bättre med kommunikation i rekryteringen? Vad är körens "story"? I höst fortsätter vi understöda projektet FöreningsKICK och erbjuder också föreningar och förbund i södra delen av Svenskfinland (Åbo, Karis, Helsingfors, Borgå) att ta del av den här workshopen. Om behov finns också i Österbotten igen. Vi vill nu gärna få in intresseanmälningar för evenemanget. Läs mer om FöreningsKICK här.