Förtroendevalda

(OBS! Kontaktuppgifter till personalen hittar du i den här länken)

Finlands svenska sång- och musikförbund styrs av förbundesstyrelsen, och under den verkar flera utskott, bland annat för blåsmusiken, stråkmusiken, rytmmusiken och den musikaliska ledningen.

Finlands Svenska Körförbund, Finlands Svenska Damkörsförbund, Finlands Svenska Manssångarförbund och De ungas musikförbund i Svenskfinland är medlemsförbund i FSSMF och har helt egna administrationer.

Nedan hittar du en förteckning över FSSMF:s styrelse och olika utskott.

Förbundsstyrelsen

Patrik Karlsson, ordförande
patrik.karlsson(at)fssmf.fi, 
040 7286447

Benny Ojala 
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Jesper Eklund

Iréne Liljegren
Ålands sång- och musikförbund, 
irene.liljegren(at)sahd.ax
Suppleant: Edward Furbacken

Tom Österlund 
Finlands svenska manssångarförbund, 
Suppleant: Hasse Lillkull

Rosi Djupsund
Åbolands Sång- och musikförbund
Suppleant: Johan Nyman

Peter Roos 
Blåsmusikutskottet, 
peter.roos(a)pp.inet.fi
Suppleant: Carolina Bjon (Stråkmusikutskottet)

Anne Peltomäki
Finlands svenska körförbund, 
Suppleant: Kenneth Bergroth

Jenny Stenberg-Sirén 
Finlands svenska damkörsförbund, 
Suppleant: Maj-Len Lignell

Anki Wargh 
Karlebynejdens Sång- och musikförbund
anki.wargh@gmail.com
Suppleant: Annika Glader

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet gör upp riktlinjer för förbundets verksamhet.

Patrik Karlsson, ordförande, 040 728 6447, patrik.karlsson (at) fssmf.fi
Jenny Stenberg-Sirén, Finlands Svenska Damkörsförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare, 0500 865990, henrik.lillhannus (at) fssmf.fi
 

Musikutskottet

Musikutskottet handhar förbundets musikaliska inriktning, till exempel repertoaren vid Sångfesten (i samråd med den konstnärliga ledaren Kari Turunen).

Karin Pedersen (FSK/blandad kör)
Erik Nygård (StråkMU/stråkmusik)
Minna Lehtonen (BMU/blåsmusik)
Marika Esch (FSD/damkör)
Peik Holländer (DUNK/unga)
Tobias Elfving (KnSMF/blandad kör)
Niels Burgmann (VNSMF/blandad kör)
Pia Kulla (Rytmmusik)
Henrik Wikström (FSM/manskör)
Henrik Lillhannus, sekreterare, henrik.lillhannus(at)fssmf.fi

Blåsmusikutskottet

Oskar Sandin
Benny Ojala
Johan Cantell
Peter Roos
Sandra Herrmans
Tobias Udd,
Minna Lehtonen
Åsa Gustavsson
Henrik Lillhannus
, sekreterare, henrik.lillhannus(at)fssmf.fi

Stråkmusikutskottet

Erik Nygård, sammankallare, ordförande, erik.nygard(at)netikka.fi
Carolina Bjon, carolina.bjon(at)gmail.com
Pontus Grans, pgrans(at)gmail.com
Samuli Sandberg, alttiviulu(at)gmail.com 
David Andberg, david.andberg(at)mwi.fi 
Henrik Lillhannus, sekreterare, henrik.lillhannus(at)fssmf.fi

Rytmmusikutskottet

(Utskottet för vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordörande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Camilla Wiksten-Rönnbacka, wikstenc(at)hotmail.com
Bitte Askelund, askelundb@gmail.com
Linda Rönnholm, linda.ronnholm@edu.vaasa.fi
Pia Kulla, pia.kulla(at)idefixtrading.fi
Henrik Lillhannus, sekreterare, henrik.lillhannus(at)fssmf.fi