Blåsmusikprojektet

FSSMF stärker blåsmusiken i Svenskfinland med treårigt projekt

Förbundets stora blåsmusikprojekt körde igång 2018. Svenska Kulturfonden beviljade hösten 2017 projektet 180 000 euro i finansiering ”för att stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt/internationellt samarbete".

Patrik Karlsson, ordförande för FSSMF, Peter Roos, rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut och Åsa Gustavsson utgör ledningsgruppen som håller i trådarna för projektet.

Som projektledare fungerar sedan 1.5.2019 Jannicke Ingelin, med Robin Käldström och Cilla Firon som projektarbetare. Kontaktuppgifter 

Läs mer på blåsmusikprojektets webbsida.


Här kan du läsa projektets presentation i Resonans 1/18.
Här hittar du blåsmusikprojektets verksamhetsplan.