Förtroendevalda

(OBS! Kontaktuppgifter till personalen hittar du här)

Finlands svenska sång- och musikförbund styrs av förbundesstyrelsen. Det finns musikutskott och utskott för för blåsmusik, stråkmusik och vokal rytmmusik.

Finlands Svenska Körförbund, Finlands Svenska Damkörsförbund, Finlands Svenska Manssångarförbund och De ungas musikförbund i Svenskfinland är medlemsförbund i FSSMF med separata administrationer.

Nedan hittar du en förteckning över FSSMF:s styrelse och olika utskott.

Förbundsstyrelsen 2020


Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi, 
040 7286447

Jenny Stenberg-Sirén, vice ordförande, stenberg.jenny(at)gmail.com
Finlands Svenska Damkörsförbund, 
Suppleant: Maj-Len Lignell

Håkan Björk, hakan.bjorg(at)starbrix.com
Finlands Svenska Manssångarförbund, 
Suppleant: Tomas Toivonen

Rosi Djupsund, rosidjupsund(at)gmail.com
Åbolands Sång- och musikförbund
Suppleant: Johan Nyman

Iréne Liljegren
Ålands Sång- och musikförbund, irene.liljegren(at)sahd.ax
Suppleant: Edward Furbacken

Erik Nygård
Stråkmusikutskottet, orvaspaganini(at)gmail.com
Suppleant: Minna Lehtonen (Blåsmusikutskottet)

Benny Ojala, bennyojala(at)gmail.com 
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Jesper Eklund

Anne Peltomäki, peltomakianne(at)gmail.com
Finlands Svenska Körförbund, 
Suppleant: Kenneth Bergroth

Ann-Kristin Wargh 
Karlebynejdens Sång- och musikförbund, anki.wargh(at)gmail.com
Suppleant: Annika Glader

Arbetsutskottet

Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Jenny Stenberg-Sirén, Finlands Svenska Damkörsförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare, 0500 865990, henrik.lillhannus (at) fssmf.fi

Musikutskottet

Karin Pedersen, sammankallare, ordförande (FSK/blandad kör) karin.pedersen(at)welho.com
Niels Burgmann (VNSMF/blandad kör)
Tobias Elfving (KnSMF/blandad kör)
Marika Esch (FSD/damkör)
Peik Holländer (DUNK/unga)
Pia Kulla (Rytmmusik)
Minna Lehtonen (BMU/blåsmusik)
Erik Nygård (StråkMU/stråkmusik)
Henrik Wikström (FSM/manskör)
Henrik Lillhannus, sekreterare

Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande, minnalehtonen81(at)outlook.com
Sandra Herrmans
Benny Ojala, Närpes skolmusikkår
Peter Roos
​Oskar Sandin, Jeppo Ungdomsorkester
Tobias Udd
Henrik Lillhannus, sekreterare

Stråkmusikutskottet

Erik Nygård, sammankallare, ordförande, orvaspaganini(at)gmail.com
Samuli Sandberg, Arbis Camerata, 
Daniel Åkermark, Solf stråkorkester
Henrik Lillhannus, sekreterare

Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Bitte Askelund, DeXiM
Pia Kulla, ÅK-Ensemble
Camilla Wiksten-Rönnbacka, Cawiar
Henrik Lillhannus, sekreterare