Välkommen med i vår förbundsorganisation!

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är takorganisation för omkring 3800 musikintresserade finlandssvenskar organiserade i olika typer av körer och orkestrar i medlemsförbunden, samt direktanslutna. De kallas medlemsgrupper i FSSMF. Läs mer om förbundet.

Till medlemsgruppernas medlemsförmåner hör möjligheten att ansöka om FSSMFs understödsmedel (värdesedlar), ingå i ett stort informationsnätverk, och få del av administrativa hjälpmedel som medlemsregister, webbsidor, webbsupport, bokföringsprogram, mm. Allt utan extra avgifter eller till starkt rabatterat pris, tack vare vårt så kallade Föreningsservicepaket.

Övriga medlemsförmåner är medlemsrabatter för deltagare i FSSMFs återkommande dirigent- och ledarskapsutbildningar, förlagsverksamheten (kör- och orkesternoter, musikläromedel) och deltagande i finlandssvenska sång- och musikfester och andra riksomfattande musikaktiviteter för medlemsgrupperna.

Medlemstidningen Resonans får alla medlemmar hemskickad, fyra nummer om året. Resonans ger information till medlemmarna i frågor som berör den egna verksamheten och bevakar och representerar amatörmusiklivet nationellt och internationellt.

Medlemsavgifter: 17€ per medlem/år. Studerande/barn 7,50€/år. Till kommer eventuella övriga förbundsavgifter till lokal/specialförbund.

Ansökan om medlemskap gör man genom att fylla i den elektroniska blanketten här nedan. Välkommen med i våra sång- och musikförbund!

 

Medlemsansökan

Vi ansöker om medlemskap i Finlands svenska sång- och musikförbund:
Kontaktuppgifter:
Lokalförbund, vid önskad tillhörighet (de flesta lokalförbund uppbär ingen eller mycket låg medlemsavgift):
Specialförbund, vid önskad tillhörighet (uppbär liten tilläggsavgift):
Skicka in medlemsansäkan genom att klicka på Skicka-knappen:
Skriv siffran 2 med bokstäver: