Medlemsenkäten 2020 (årsrapporten)

Vad lyckades ni med i år och hurdana utmaningar har coronapandemin fört med sig för er ensemble? Svara på FSSMF:s medlemsenkät för 2020 och var med och hjälp oss att göra förbundets verksamhet bättre! Medlemsenkäten ersätter den gamla årsrapporten.


https://forms.gle/NaGRo4CJc5X54te67  

Årets enkät fokuserar på hur våra medlemmar har påverkats av coronapandemin. Vi vill också veta vad ni har lyckats med och vad som har varit era utmaningar.

Informationen från enkäten utnyttjas också i en kommande artikel i Resonans, där vi redogör för året som gått. Informationen i artikeln kommer att vara anonymiserad.

Vi hoppas att du tar dig tiden att svara på enkäten. Inlämningstid december 2020, deadline 6 januari.  

Ifylld enkät är också en förutsättning för att kunna ansöka om värdesedel.

Tack på förhand!

/Kansliet