Blåsmusikprojektet

FSSMF stärker blåsmusiken i Svenskfinland med treårigt projekt

Förbundets stora blåsmusikprojekt pågår som bäst. Svenska Kulturfonden beviljade hösten 2017 projektet 180 000 euro i finansiering ”för att stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt/internationellt samarbete".

Patrik Karlsson, ordförande för FSSMF, Peter Roos, rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut och Benny Ojala håller i trådarna för projektet.

Som projektledare fungerar Jannicke Ingelin

Läs mer på blåsmusikprojektets webbsida.


Kontakt: 

Jannicke Ingelin
050 3131104
jannicke.ingelin@fssmf.fi

Här kan du läsa projektets presentation i Resonans 1/18.
Här hittar du blåsmusikprojektets verksamhetsplan.