Arbetsutskottet        Musikutskottet        Blåsmusikutskottet        Stråkmusikutskottet        Rytmusikutskottet

Utskott

Inom FSSMF fungerar flera olika utskott, som ansvarar för olika aspekter av förbundets verksamhet. Blåsmusikutskottet, Stråkmusikutskottet och Rytmmusikutskottet ansvarar för respektive områden inom förbundet som ännu inte har egna specialförbund. 

 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet gör upp riktlinjer för förbundets verksamhet.

Patrik Karlsson, ordförande
040 728 6447
patrik.karlsson (at) fssmf.fi

Gunilla Stenfors, Finlands Svenska Damkörsförbund
040 566 7413
gunilla (at) stena.net 

Johan Nyman, Helsingfors sång-och musikförbund
044 324 9067
c.johan.nyman (at) gmail.com

Henrik Lillhannus, verksamhetsledare
0500 865990
henrik.lillhannus (at) fssmf.fi

 

Musikutskottet

Musikutskottet handhar förbundets musikaliska inriktning, till exempel repertoaren vid Sångfesten (i samråd med den konstnärliga ledaren).

Peter Roos, sammankallare, ordförande, (blåsmusik), peter.roos(at)pp.inet.fi 
Marika Esch (FSD), marika.esch(at)gmail.com
Hanna Kronqvist (Dunk/barn/ungdom), hkronqvist(at)gmail.com
Erik Nygård (stråkmusik), erik.nygard(at)netikka.fi
Karin Pedersen (FSK), karin.pedersen(at)welho.com
Camilla Wiksten-Rönnbacka (rytmmusik), wikstenc(at)hotmail.com
Henrik Wikström (FSM), hwikstro(at)welho.com
Henrik Lillhannus, sekreterare, henrik.lillhannus(at)fssmf.fi

 

Blåsmusikutskottet

Peter Roos, sammankallare, ordförande,  peter.roos(at)pp.inet.fi;
Tobias Udd, tobias.udd(at)gmail.com; 
Minna Lindholm, minna.lindholm(at)gmail.com; 
Sandra Herrmans, sandraherrmans(at)hotmail.com; 
Martin Enroth, martin(a)dunk.fi
Åsa Gustavsson, asa.gustavsson(at)kungsvagen.fi;
Henrik Lillhannus, sekr.

 

Stråkmusikutskottet

Erik Nygård, sammankallare, ordförande, erik.nygard(at)netikka.fi
Carolina Bjon, carolina.bjon(at)gmail.com
Pontus Grans, pgrans(at)gmail.com
Samuli Sandberg, alttiviulu(at)gmail.com 
David Andberg, david.andberg(at)mwi.fi 
Henrik Lillhannus, sekr.

 

Rytmmusikutskottet

(Utskottet för vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordörande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Camilla Wiksten-Rönnbacka, wikstenc(at)hotmail.com
Bitte Askelund, askelundb@gmail.com
Linda Rönnholm, linda.ronnholm@edu.vaasa.fi
Pia Kulla, pia.kulla(at)idefixtrading.fi
Henrik Lillhannus, sekr.