Dirigenter: Anmälan öppen för Musikforum den 11 januari!

31.10.2019 kl. 15:18
Förbundets dirigenter kan anmäla sig till Musikforum som ordnas 11 januari på Sandels. Under evenemanget diskuterar vi och sjunger delar ur sångfestrepertoaren. Sista anmälningsdagen är 3 januari.

 

 

 

 

 

 

 

Förbundets alla dirigenter inbjuds härmed varmt att deltaga i Musikforum 2020!

Tid och plats: Lördagen den 11 januari på Musik- och kulturskolan Sandels i Helsingfors, Topeliusgatan 2.

Anmälningslänk: 
https://forms.gle/LWEZ42zggT5PEJQC7
(Anmälning senast den 3 januari )

På programmet: Sång- och musikfestens körrepertoar.

Tanken är att sjunga igenom sångerna. Vi ser hur mycket vi hinner med. Vid pianot Kristian Nyman. Alla som ska dirigera under sångfesten är speciellt inbjudna att delta.
Det är också ett utmärkt tillfälle att på plats gå igenom repertoarfrågor med sångfestens konstnärliga ledare Kari
Turunen, som kommer att vara med.

Kommande regionövningar: Vi slår under dagen fast lämpliga datum och platser för regionövningarna.
Kvällsfest: På kvällen bjuds alla dirigenter på en enkel men trivsam kvällsbit på Sandels.

Kostnader:
Resor: Förbundet står för dirigenternas resor (Ej flyg. Bil ersätts enligt lägsta tåg/busstaxa).
Övernattning: Långväga dirigenter (Österbotten, Åland) erbjuds möjlighet till hotell lö-sö, man bokar och betalar
själv, och lägger det till reseräkningen till förbundet. Vi har förhandlat pris per person i enkelrum 90 euro, Töölön Tornit Unihome Oy, tfn 029 4124727, kan bokas med rumskvoten ”MUSIKFORUM”.
Alternativ: Man kan naturligtvis boka in sig på något annat billigare alternativ. 

Anmälningsavgift: Ingen anmälningsavgift.
Noter: Noter kommer att tillhandahållas via separat molnlänk via mail, man printar själv ut sina noter.

Tidsschema:
11:30 - 12:00 Välkomstkaffe
12:00 - 14.30 Körsång
14:30 - 15:00 Kaffe med tilltugg
15:00 – 18:00 Körsång
18:00 - 20:00 Kvällsbit på Sandels

Lördagens centrala tågtider:
VR Vasa-Helsingfors 06.46-10.35
VR Seinäjoki- Helsingfors 07.35-10.35
VR Karleby- Helsingfors 07.41-11.35

VR Helsingfors -Vasa 17.24-21.08
VR Helsingfors -Karleby 18.24-22.12
VR Helsingfors -Åbo 17:37-19:40
VR Helsingfors -Åbo 20.37-22.31

Arrangör:
Finlands svenska sång- och musikförbund, kansliet
kansli@fssmf.fi
Henrik Lillhannus, 050 865990
Melker Olenius, 050 3278611
Sofia Strömgård, 050 3288769

 

Sofia Strömgård