64162_t.jpg

FöreningsKICK nu i hela Svenskfinland

I höst ordnar FSSMF FöreningsKICK i Nyland, Åboland, på Åland och om behov finns också i Österbotten igen. Vi vill nu gärna få in intresseanmälningar för evenemanget.
64074_t.jpg

Nystén fortsätter i Finlands Musikråd

Leif Nystén återvaldes som suppleant i Finlands Musikråd under organisationens vårmöte den 16 maj. Nystén representerar FSSMF i musikrådet.
63795_t.jpg

Dirigentkurs ordnas i november

FSSMF ordnar en ny dirigentkurs den 2-4 november, denna gång musikinstitutet Sandels i Helsingfors, efter succén där Peter Ettrup Larsen drillade förbundets dirigenter i höstas. Du kan redan nu intresseanmäla dig för kursen.