Resonans 

Resonans utkommer med fyra nummer årligen. År 2021 gäller följande datum för tidningens utgivning:

Resonans nummer 1 
Materialdeadline: 11 februari
Utgivning 2 mars


Resonans nummer 2
Materialdeadline: 11 maj
Utgivning: 28 maj


Resonans nummer 3
Materialdeadline: 7 september
Utgivning: 24 september


Resonans nummer 4
Materialdeadline: 23 november
Utgivning: 10 december
 

 


Kontakta redaktören
resonans(at)fssmf.fi eller direkt till sofia.stromgard(at)fssmf.fi.

Annonser
Jonny Åstrand
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
tfn: 06-347 0608, gsm: 0500-924 528
fax: 06-347 1018
e-post: cjcenter@malax.fi

Resonans mediakort 2021. 

 

Om tidningen

Musiktidningen Resonans är en inspirerande tidskrift för alla amatörsångare- och musiker i Svenskfinland! Resonans är språkrör för Finlands svenska sång- och musikförbund som har gett ut tidskriften sedan 1985. Resonans lyfter upp frågor som är viktiga för det finlandssvenska musikfältet och bjuder på personporträtt av framstående aktörer och berättar om fenomen som just nu är aktuella inom musikvärlden. I tidningen kan man även läsa om diverse projekt och turnéer bland förbundets medlemmar.

 

Finlands Svenska Manssångarförbunds (FSM) informationsblad Kvartetten är också en del av Resonans, och det gäller också Finlands Svenska Kyrkosångsförbund (FSKSF) informationsblad Körbladet.

Redaktionsråd
Innehållet i Resonans diskuteras kontinuerligt i tidningens redaktionsråd. Rådet består av universitetslektor i journalistik Henrika Zilliacus-Tikkanen, Gunilla Stenfors, redaktören och ansvariga utgivaren.

 

Fakta

Språkrör för:
Finlands svenska sång- och musikförbund
Finlands svenska körförbund
De ungas musikförbund i Svenskfinland
Finlands svenska damkörsförbund
Finlands svenska manssångarförbund

Utges av:
Finlands svenska sång- och musikförbund

Ansvarig utgivare:
Henrik Lillhannus

Redaktör:
Sofia Strömgård

Upplaga:
4100

Tryckeri:
Arkmedia

ISSN:
0782-34 87