ÖVNINGS-APP

Få fortsatt tillgång till musiken i Festival22, och mycket mer! 

Bjud in hela er kör till We Are Voice och skapa er körs egen repertoar. Kostnadsfritt för hela kören hela vägen fram till sångfesten!

Vad behöver ni göra?

1. Utse en gruppansvarig som gör följande: 

a) Skapa en egen grupp för er kör hos We Are Voice och koppla till organisationen Finlands svenska sång- och musikförbund
b) Bjud in era medlemmar; både anmälda till Festival22 och alla andra i er kör
c) Godkänn inkommande ansökningar från dina körvänner

2. Övriga i gruppen behöver bara invänta att er gruppansvarig skapat gruppen och därefter ansöka till den. 

Musiken till Festival22 finns fortfarande kvar i Festival22-gruppen, precis som innan. Alla ni som är med i Festival22 kommer nu alltså vara med i två grupper hos We Are Voice, er egen och Festival22. 

Fördelar med att ha en egen grupp:

  • Gruppansvarig får tillgång till hela We Are Voice musikbibliotek och kan dela upp till 18 arrangemang med övriga i er grupp, under Repertoar. 
  • Ni kan dessutom lägga till obegränsat antal av era egna arrangemang (noter/stämfiler) i My Player och dela med gruppen. 

Observera: I nuläget har Festival22-gruppen över tusen app-användare i en och samma användargrupp, i en enda stor ”säck”, huller om buller. För att FSSMF ska kunna följa upp att de som använder appen är med i någon av våra medlemskörer eller är anmälda till sångfesten behöver alla körer skapa en egen grupp åt sig och inbjuda åtminstone sina sångfestdeltagare till den egna gruppen i appen. Då får vi koll på användarna och allt kan gå rätt till. 

Vi ser gärna att kören gör detta i god tid före 31.12.2021.

Om någon behöver hjälp och stöd för att göra detta, kontakta kansli@fssmf.fi eller kontakt@wearevoice.se direkt så ordnar vi det.


 

Skräddarsydd handledning

Vi hjälper dig som är gruppansvarig

  • Skapa en egen grupp för er kör och koppla den till organisationen Finlands svenska sång- och musikförbund
  • Bjud in era medlemmar; både anmälda till Festival 22 och alla andra i er kör
  • Godkänn inkommande ansökningar från dina körvänner

Resultatet blir att körens medlemmar ser både Festival22 och en egen spellista som kören själv kan bestämma innehållet för.

  • Dela upp till 18 av de arrangemang som finns i tjänstens musikbibliotek.
  • Lägg till obegränsat av era egna arrangemang (pdf + stämfiler mp3)

Kontakta: kansli@fssmf.fi   eller  kontakt@wearevoice.se

WAV finns nu också på nätet

Sedan länge har körrepertoaren för Sång- och musikfesten Festival22 funnits tillgänglig som en tjänst i appen för din smarttelefon. 

Nu fungerar tjänsten även på din dator, vilket många har efterlyst. Logga in med samma användarnamn på sidan web.wearevoice.se 

Webbfunktionen fungerar som mobilappen, förutom att flödet med diskussionstrådar fortfarande syns enbart i mobilen.

Musikbibliokteket med nu över 3 500 låtar växer ständigt och nya funktioner tillkommer längs vägen.  


 

Är tjänsten gratis för min kör?

We Are Voice är en kostnadsbelagd tjänst, som utvecklats i samarbete med körfältet och med upphovsrättsorganisationerna. Det betyder t.ex. att WAV hanterar alla Teosto-avgifter genom de avgifter som användarna betalar.

Tjänsten ingår i deltagandet i Sång- och musikfesten 9-12.6.2022 i Helsingfors och är således fram till dess kostnadsfri för sångfestrepertoaren för medlemskörer och deltagare i sångfesten.


 

Vad händer efter sångfesten?

Efter sångfesten upphör tillgången till gratis material och man ser inte längre arrangemangen.  

Men körer som hör till förbund kan då själva abonnera till kraftigt rabatterade avgifter.  

Förbundsansluten kör, avgifter

  • Premium: 5,10 euro (49 SEK) för gruppansvarig per månad, hela katalogen samt möjlighet att skapa repertoar lista samt ladda upp egen musik.
  • Member:  1,10 euro (rabatterat pris 10,60 SEK) per korist per månad, tillgång till 18 arrangemang som gruppansvariga delar med dig i gruppen. (ordinarie pris 19 SEK per korist/månad)

FSSMF kommer dessutom att subventionera 50% av kostnaden för medlemskörer, inom budgeterade ramar.


 

Exempelkör

En förbundsansluten kör (-> förbundspris).
Gruppansvarig (Premium) och 25 sångare (Member).
6 månader.

Premium: 5,10 € x 1 person x 6mån   = 30,60 €
Member: 1,10 € x 25 personer x 6 mån  = 165,00 €
Summa: 195,60 €, varav kören faktureras 50% eller  97,80 €


 

Instruktionsvideo med Simon och Kristian

Simon Djupsjöbacka och Kristian Nyman visar och berättar. Du lär dig hur du enkelt laddar ner appen, hittar sångfestens repertoar i gruppen Festival22, spelar upp stämmor mm. (Obs, appen har utvecklats en del efter att videon gjordes)