Utmärkelser och fonder       Hedersmedlemmar        Förbunds- och förtjänsttecken        Utdelade märken

Utmärkelser och priser inom FSSMF

FSSMF förvaltar flera fonder för understödande av musikalisk verksamhet. Ur dessa fonder används medel för att stöda musikverksamheten på många plan i Svenskfinland. Evert Ekroth-priset och Långbackapriset är de två mest framträdande ändamålen för förbundets fonder.
 

Evert Ekroth-priset

Everth Ekroth-priset delas ut till en ensemble - kör eller orkester - som under året utmärkt sig för musikaliska framgångar, aktivitet och initiativkraft.
Prissumman är 2000 euro och betalas ur Evert och Gabriella Ekroths minnesfond.

Pristagaren utses av FSSMF:s styrelse som fördelar prissumman efter eget gottfinnande och Evert Ekroth-priset utdelas vartannat år – följande gång år 2019. 

Se tidigare mottagare av Evert Ekroth-priset här.
 

Långbackapriset – FSSMF:s dirigentpris

Långbackapriset delas ut vartannat år åt en inom FSSMF verksam dirigent.  Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001.
Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning. 

2018 tilldelades Långbackapriset till Erik Nygård.

Tidigare mottagare av Långbackapriset hittar du här.

Årets körsångare/instrumentalist/funktionär

Varje år på delar FSSMF ut priset till årets körsångare i bland-, dam- och manskör, till årets instrumentalist (från och med 2019 till både årets blåsinstrumentalist och årets stråkinstrumentalist).
Priset är avsett för de som har utmärkt sig under det senaste verksamhetsåret i körens/orkesterns eller förbundets verksamhet.
Priserna delas vanligen ut under förbundets Musikgala.

Tidigare vinnare hittar du här.
 

Fondstadgar till FSSMF:s fonder

Stadgar för Kurt-Erik Långbackas fond
Stadgar för Evert och Gabriella Ekroths minnesfond
Stadgar för Ulla och Holger Blomqvists minnesfond

Två hedersmedlemmar kallade

Vid huvudfesten den 12 juni 2016 på den 24 finlandssvenska sång- och musikfesten i Karleby kallades Noomi Elfving och Sven-Olof Ray till hedersmedlemmar i Finlands svenska sång- och musikförbund. 

Elfving och Ray har gjort en värdefull, livslång gärning till förmån för i synnerhet amatörmusiken inom förbundet. 

Läs om deras gärningar inom förbundet här.

Märken

Finlands svenska sång- och musikförbund kan bevilja och utdela tre olika märken.
Märken kan beviljas på basen av nomineringar.  Nomineringar görs i enlighet med de stadgar och instruktioner som gäller respektive märke. Nomineringar behandlas om de följer formkraven. Man bör noggrant bekanta sig med instruktionerna innan man gör en nominering.

Nominera pristagare för de olika tecknena genom att klicka här.
 

Förbundsmärket

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förbundsmärke

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela förbundsmärket som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förbundsmärket kan som erkänsla tilldelas person som regelbundet och förtjänstfullt deltagit i verksamheten i kör, orkester, ensemble i egenskap av sångare, instrumentalist, dirigent eller funktionär och därigenom befrämjat förbundets mål och syften.

§ 3   Förslag om att utdela förbundsmärket görs genom att fylla i och lämna in en för ändamålet uppgjord blankett, som erhålls på FSSMF:s webbsida. Förslagen, som kan göras av körens, orkesterns, ensemblens styrelse eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF senast tre månader före dagen för utdelning. Förbundsmärket utdelas vid jubileumshögtid eller vid annat motsvarande tillfälle.


Förtjänstmärke och Förtjänstmärke i guld

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förtjänstmärke och förtjänstmärke i guld

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela förtjänstmärke och förtjänstmärke i guld som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förtjänstmärket kan som erkänsla tilldelas person som:
1. främjat det finlandssvenska sång- och musikarbetet genom aktiv och förtjänstfull insats i regionalt (lokalförbund) eller riksomfattande (FSSMF eller specialförbund) samarbete, eller
2. på annat sätt gjort en betydande insats för, eller visat omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 3   Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas person som:
1. gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet eller dess medlemsorganisationer, eller
2. som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär eller i annan egenskap gjort en synnerligen betydelsefull insats för eller visat särdeles framsynt omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 4   Förslag om att utdela förtjänstmärke görs genom att fylla i och lämna in en för ändamålet uppgjord blankett, som erhålls på FSSMF:s webbsida. Förslagen, som kan göras av lokalförbundens och specialförbundens styrelser eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF före den första april det år då allmän sång- och musikfest hålls. Även andra tidpunkter kan, om särskilda skäl föreligger, komma i fråga. Förtjänstmärke utdelas vid allmän sång- och musikfest eller efter förbundsstyrelsens prövning vid annat lämpligt tillfälle.

Utdelade märken

(förteckningen uppdaterad april 2018)

Förbundets hedersmedlemmar (PDF)
Förbundets utdelade förtjänsttecken i guld (PDF)
Förbundets utdelade förtjänsttecken (PDF)
Förbundets utdelade förbundsmärken (PDF)
Förbundets alla utdelade märken (Excel-fil, fyra flikar)