Förbundets priser och märken   

 

Årets förbundspris

Årets förbundspris delas ut till årets damkörsångare, manskörssångare, sångare i blandad kör, blåsmusiker, stråkmusiker, funktionär och musikledare för unga.

Körerna och orkestrarna skickar in nomineringar. Prissumman är 200 euro.

Pristagarna har utmärkt sig på något sätt i den förbundsanslutna körens/orkesterns eller förbundets verksamhet. 

Läs mer och nominera era kandidater
 

Evert Ekroth-priset

Everth Ekroth-priset delas ut till en förbundsansluten kör eller orkester som under året utmärkt sig för musikaliska framgångar, aktivitet och initiativkraft. Evert Ekroth-priset utdelas udda år, på basen av inkomna nomineringar. Prissumman är 2000 euro.

Läs mer och nominera här

Långbackapriset 

Priset ur Kurt-Erik Långbackas fond delas ut åt en inom FSSMF verksam dirigent. Priset utdelas jämna år, följande gång år 2026, på basen av inkomna nomineringar. Prissumman är 2000 euro.

Läs mer och nominera här

Förtjänsttecken och hedersmedlemmar

Förbundsmärket är det vanligaste märket, det kan alla körer och orkestrar enkelt anhålla om för förtjänta egna kör- eller orkestermedlemmar, att dela ut t.ex. vid körens jubileum. 

Förtjänstmärket förutsätter omfattande insatser för FSSMF. Kan föreslås av ett medlemsförbund. 

Förtjänstmärket i guld förutsätter ännu mer omfattande och långvariga insatser för FSSMF. Kan föreslås av ett medlemsförbund. 

Hedersmedlem är den högsta utmärkelsen man kan få inom FSSMF.

Läs mer och nominera här