Utmärkelser och fonder       Hedersmedlemmar        Förbunds- och förtjänsttecken        Utdelade märken

Utmärkelser och priser inom FSSMF

FSSMF förvaltar flera fonder för understödande av musikalisk verksamhet. Ur dessa fonder används medel för att stöda musikverksamheten på många plan i Svenskfinland. Evert Ekroth-priset och Långbackapriset är de två mest framträdande ändamålen för förbundets fonder.
 

Evert Ekroth-priset

Everth Ekroth-priset delas ut till en ensemble - kör eller orkester - som under året utmärkt sig för musikaliska framgångar, aktivitet och initiativkraft.
Prissumman är 2000 euro och betalas ur Evert och Gabriella Ekroths minnesfond.

Pristagaren utses av FSSMF:s styrelse som fördelar prissumman efter eget gottfinnande och Evert Ekroth-priset utdelas vartannat år – följande gång år 2019. 

Se tidigare mottagare av Evert Ekroth-priset här.
 

Långbackapriset – FSSMF:s dirigentpris

Långbackapriset delas ut vartannat år åt en inom FSSMF verksam dirigent.  Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001.
Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning. 

2018 tilldelades Långbackapriset till Erik Nygård.

Tidigare mottagare av Långbackapriset hittar du här.

Årets körsångare/instrumentalist/funktionär

Varje år på delar FSSMF ut priset till årets körsångare i bland-, dam- och manskör, till årets instrumentalist (från och med 2019 till både årets blåsinstrumentalist och årets stråkinstrumentalist).
Priset är avsett för de som har utmärkt sig under det senaste verksamhetsåret i körens/orkesterns eller förbundets verksamhet.
Priserna delas vanligen ut under förbundets Musikgala.

Tidigare vinnare hittar du här.
 

Fondstadgar till FSSMF:s fonder

Stadgar för Kurt-Erik Långbackas fond
Stadgar för Evert och Gabriella Ekroths minnesfond
Stadgar för Ulla och Holger Blomqvists minnesfond

Hedersmedlemmar

Vid huvudfesten den 12 juni 2016 på den 24 finlandssvenska sång- och musikfesten i Karleby kallades Noomi Elfving och Sven-Olof Ray till hedersmedlemmar i Finlands svenska sång- och musikförbund. 

Elfving och Ray har gjort en värdefull, livslång gärning till förmån för i synnerhet amatörmusiken inom förbundet. 

Läs om deras gärningar inom förbundet här.

Förbunds- och förtjänsttecken

Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela tre olika utmärkelser som erkänsla för en anmärkningsvärd förbundsinsats eller för en i allmänhet helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

Nominera pristagare för de olika tecknena genom att klicka här.
 

Förbundsmärket

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förbundsmärke

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela förbundsmärket som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förbundsmärket kan som erkänsla tilldelas person som regelbundet och förtjänstfullt deltagit i verksamheten i kör, orkester, ensemble i egenskap av sångare, instrumentalist, dirigent eller funktionär och därigenom befrämjat förbundets mål och syften.

§ 3   Förslag om att utdela förbundsmärket görs genom att fylla i och lämna in en för ändamålet uppgjord blankett, som erhålls på FSSMF:s webbsida. Förslagen, som kan göras av körens, orkesterns, ensemblens styrelse eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF senast tre månader före dagen för utdelning. Förbundsmärket utdelas vid jubileumshögtid eller vid annat motsvarande tillfälle.


Förtjänstmärke och Förtjänstmärke i guld

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förtjänstmärke och förtjänstmärke i guld

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela förtjänstmärke och förtjänstmärke i guld som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förtjänstmärket kan som erkänsla tilldelas person som:
1. främjat det finlandssvenska sång- och musikarbetet genom aktiv och förtjänstfull insats i regionalt (lokalförbund) eller riksomfattande (FSSMF eller specialförbund) samarbete, eller
2. på annat sätt gjort en betydande insats för, eller visat omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 3   Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas person som:
1. gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet eller dess medlemsorganisationer, eller
2. som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär eller i annan egenskap gjort en synnerligen betydelsefull insats för eller visat särdeles framsynt omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 4   Förslag om att utdela förtjänstmärke görs genom att fylla i och lämna in en för ändamålet uppgjord blankett, som erhålls på FSSMF:s webbsida. Förslagen, som kan göras av lokalförbundens och specialförbundens styrelser eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF före den första april det år då allmän sång- och musikfest hålls. Även andra tidpunkter kan, om särskilda skäl föreligger, komma i fråga. Förtjänstmärke utdelas vid allmän sång- och musikfest eller efter förbundsstyrelsens prövning vid annat lämpligt tillfälle.

Utdelade märken

(förteckningen uppdaterad april 2018)

Förbundets hedersmedlemmar (PDF)
Förbundets utdelade förtjänsttecken i guld (PDF)
Förbundets utdelade förtjänsttecken (PDF)
Förbundets utdelade förbundsmärken (PDF)
Förbundets alla utdelade märken (Excel-fil, fyra flikar)