Ona Sandberg producerar Sång- och musikfesten 2021

Förbundet stärker sin festivalorganisation. Ona Sandberg kommer ombord som producent. Från och med augusti arbetar hon deltid med Sång- och musikfesten (Festival21) tillsammans med förbundets övriga personal på G18-kansliet. Läs mera »
25.06.2019 kl. 13:45

Sofia Strömgård är förbundets nya redaktör/kommunikatör!

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund har glädjen att hälsa Sofia Strömgård välkommen till förbundet som ny redaktör/kommunikatör från och med augusti. Strömgård kommer ursprungligen från Borgå, men bor i Helsingfors, där hon från och med hösten kommer att ha ett arbetsrum på G18 tillsammans med övrig personal och sångfestprojektet. Läs mera »
20.06.2019 kl. 15:38

Peter Ettrup Larsen leder återigen dirigentkursen

Den 12-13 oktober blir det återigen dirigentkurs i FSSMF:s regi. Den här gången ordnas kursen i Åbo och vänder sig endast till kördirigenter. Som ledare fungerar återigen den danska dirigenten Peter Ettrup Larsen.Läs mera »
05.06.2019 kl. 16:34

Seminarium för inkluderande verksamhet inom musik och kultur

FSSMF och Bildningsalliansen ordnar den 26 september ett seminarium kring inkluderande (integrerande) verksamhet inom musik och kultur. Seminariet är gratis och bjuder på presentationer av lyckade projekt i Finland och Sverige, samt workshoppar kring hur man kunde jobba bättre med integration i Svenskfinland. Seminariet ordnas i Tammerfors.Läs mera »
04.06.2019 kl. 09:29

FSSMF söker ny redaktör/kommunikatör

Välkommen med i vårt team på G18 i Helsingfors! Som redaktör/kommunikatör för FSSMF är ditt arbete tvådelat. Dels fungerar du som ansvarig redaktör för förbundets tidskrift Resonans som utkommer fyra gånger per år och dels fungerar du som förbundets kommunikatör, både när det gäller inre och yttre kommunikation. I jobbet ingår också att vara webbstöd för förbundets medlemsföreningar.Läs mera »
06.05.2019 kl. 14:57

Robin Sjöstrand till Åbo Underrättelser

Förbundet fick på fredagen veta att redaktör/kommunikatör Robin Sjöstrand har erbjudits en tjänst på Åbo Underrättelser. Robin har arbetat för Finlands svenska sång- och musikförbund sedan januari 2017 som förbundets redaktör och kommunikatör.Läs mera »
06.05.2019 kl. 14:35