Nyheter

Inbjudan och kallelse till FSSMF-förbundsdag 2024 i Mariehamn

Nu är det dags att anmäla delegater till förbundsdagen, harkla rösten för Pröva På repertoar-körövningen, ta fram smart casual-dressen för Musikgalan och nominera förbundspristagare.Läs mera »
Henrik Lillhannus
16.02.2024 kl. 14:30

Första Lillkung-stipendiet till Matilda Svenfelt

Det första stipendiet för unga körledare ur Lillkungs fond går till sångpedagogen, vokalisten och körledaren Matilda Svenfelt.Läs mera »
Victoria Palmgren
15.02.2024 kl. 15:00

Arrangeringskurs med Matias Långbacka

Att arbeta som lärare på musikinstitut innebär ofta ett högt krav på flexibilitet i samspelssituationer. Instrumentsammansättningarna i ensembler och orkestrar är sällan sådana att ett överflöd av färdigt material finns tillhanda utan ofta uppstår behov av att anpassa arrangemangen på olika sätt. Men hur?Läs mera »
Victoria Palmgren
30.01.2024 kl. 14:06

Stöd vår verksamhet med hjälp av Framtidsgåvan

Finlands svenska sång- och musikförbund deltar i Förbundsarenans pågående kampanj Framtidsgåvan.Läs mera »
Victoria Palmgren
23.01.2024 kl. 13:59

Förbundets nya kommunikatör heter Victoria Palmgren

- Det är med stor entusiasm jag tar emot rollen som FSSMF:s kommunikatör, säger nyutnämnda Victoria Palmgren. Läs mera »
Henrik Lillhannus
10.01.2024 kl. 19:07
Unga körledare dirigerar

Unga körledare kan söka nytt stipendium!

Ett nyinstiftat stipendium kan nu sökas av unga, lovande körledare som gynnar det svenska i Finland. Den första utdelningen sker i februari 2024. Ansökan är öppen 01.11.2023 – 31.01.2024Läs mera »
Henrik Lillhannus
01.11.2023 kl. 19:22

Får vår deltagarkultur tillräcklig uppmärksamhet inom kulturpolitiken?

- Jag skulle önska att begreppet deltagarkultur skulle noteras och uppskattas mera, säger verksamhetsledare Henrik Lillhannus i senaste numret av tidningen Resonans.Läs mera »
Henrik Lillhannus
07.10.2023 kl. 15:02

Dirigenter: Programmet till workshops med Tori Longdon och Jamie Wright 29-30.9!

Inspirationsdagar i Helsingfors för alla typer av dirigenter, där våra gäster har lovat presentera spännande musikstycken, erbjuda dirigenterna utmaningar och inspiration och belysa olika stilarter, tekniker och problem som dirigenter blir ställda inför i sitt dagliga värv.Läs mera »
04.08.2023 kl. 16:57

Körer/korister: Programmet till workshops med Tori Longdon och Jamie Wright den 1.10!

Inspirerande workshops för körsångare (mans-, dam-, blandad kör) inklusive enskilda körsångare: Warm ups. The Heartbeat of music. Improvisation/Vocal Percussion. New repertoire. Leaving the comfort zone! Engage!Läs mera »
Henrik Lillhannus
04.08.2023 kl. 16:46

Körledarfortbildning modul 3: Rytmisk körmusik

Jim Daus Hjernøe (DK) och Ida Olsonen, med kören Musta lammas hör till eliten inom rytmisk körmusik. Lär dig leda rytmisk kör under deras ledning. (Kursen är fullsatt).Läs mera »
02.08.2023 kl. 16:11

Nordiskt sångsymposium i Oslo 20-22 september

Betydelsen av sång - för kultur, hälsa, gemenskap och inlärning - vi har mycket att lära av varandra, både internt och över nationsgränserna. Genom närmare samarbete och mer kunskapsutbyte kan vi stärka utförandet av våra samhällsuppdrag.Läs mera »
12.06.2023 kl. 01:13

Förbundets framtid utstakas i ny strategi

På förbundsdagen antogs den framtidsstrategi som anger riktningen för förbundet under de kommande åren. Här kan du läsa om hur vi i förbundet ser på vår mission, och hur vi definierar våra visioner och målbilder.Läs mera »
11.06.2023 kl. 14:44