Hela Svenskfinland sjöng för fosterlandet

På självständighetsdagen, hundra år efter att Finland förklarat sig självständigt, slöt de flesta av FSSMF:s lokalförbund upp i en organiserad konsert som hölls över hela landet. Från Åland i väst till Borgå i öst och från Karleby i norr till Ingå i söder - hela Svenskfinland gjorde verkligen allt för att spä på den fosterländska stämningen på hundraårsdagen.

Nedan har vi samlat några videoklipp från alla de förbund som deltog i projektet.

Fotnot: Karlebynejdens sång- och musikförbund deltog också i Finland Sjunger, men har inte kvar publiceringen av videon från uppträdandet på sin Facebooksida. Sydösterbottens SMF och Östra Nylands SMF deltog inte i projektet.

 

Pedersörenejdens sång- och musikförbund

"Vårt land", under ledning av Macke Söderström

 

 

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund

"Finlandia", under ledning av Erik Nygård

 

Vasanejdens sång- och musikförbund

Vasanejdens insats bevakades av Vasabladet och artikel och video av uppträdandet hittar du om du klickar här,

 

Åbolands sång- och musikförbund

"Vårt land", under ledning av Anna Johnson

 

Ålands sång- och musikförbund

"Ålänningens sång", under ledning av Pipsa Juslin.

Från Åland kommer också en extra hälsning från Mariehamns Kvartettens ordförande Krister Norrgrann, som berättar om något extra speciellt som hände under uppträdandet:

"Då vi som sista sång sjöng Vårt land märkte vi att publikens fokus (och många kameror) riktades från oss och mot någonting som hände bakom oss. 
Småningom såg också vi vad som hände och också våra blickar riktades upp mot himlen (något som inte var så juste mot dirigenten Pipsa). En grupp på drygt 50 sångsvanar defilerade  ovanför oss i en vacker plog. 
Vi behöver inga uppvisningar med Hornetplan på Fredens öar när Finlands nationalfågel sköter det med den äran ... "

 

Västra Nylands sång- och musikförbund

"Suomis sång", under ledning av Teddy Granroth.

 

 

Helsingfors sång- och musikförbund

"Suomis sång", ledd av Karin Pedersen.

 

 

Vanda sång- och musikförbund

"Modersmålets sång", ledd av Kristian Nyman.

 

 

Borgånejdens sång- och musikförbund

"Modersmålets sång", under ledning av Amanda Henriksson.