Fakturering

Vi ser helst att ni använder nätfakturering när ni skickar fakturor till förbundet, i och med att fakturabehandlingen blir smidigast i det fallet. Om nätfakturering inte är möjligt är mejlfakturering till adressen nedan följande alternativ. Märk att endast en PDF-fil kan bifogas till fakturamejlet, annars kommer mejlservern inte att ta emot försändelsen. Finns det flera bilagor rekommenderar vi att ni slår ihop dem till en innan ni skickar mejlet.
Sista möjligheten till fakturering är via snigelpost. Var medvetna om att fakturering på detta sätt förlänger behandlingstiden avsevärt.


Nätfakturering

FO-nummer: 0276181-5
E-faktura-adress: 003702761815
E-fakturaoperatör : OpusCapita Solutions Oy E204503
      OpusCapita har en ny adress fr.o.m. 1.6.2018 !