Kurser och evenemang

Finlands sång- och musikförbund anordnar en hel del evenemang för sina medlemmar, där fokuset ligger på att knyta band mellan finlandssvenska körsångare och musiker, samt att utveckla de olika ensemblernas musikaliska förutsättningar.

Du hittar tidtabellen för kommande evenemang i kalendern.

Nedan ser du exempel på några av de evenemangen som förbundet arrangerar.

Sångfesten

Vart femte år ordnar förbundet en sångfest för samtliga medlemskörer och orkestrar i förbundet. Sång- och musikfesten är en fleradagars festival där den finlandssvenska kör- och orkestermusiken firas i sin allra gladaste form - där musikaliskt ambitiösa uppträdanden blandas med de ivriga amatörernas glädje att få skapa musik.
För tillfället är planeringen inför följande sångfest, Festival 21 i Helsingfors, i full gång.

Dirigentkurser

Tillsammans med medlemsförbunden FSD, FSM och FSK ansvarar FSSMF för utbildandet av dirigenterna runtom i Svenskfinland. Varje år ordnas en dirigentkurs med en profilstark instruktör.
Nästa dirigentkurs är redan under planering och kommer att ordnas under hösten 2019.
År 2017 ordnades kursen i Jakobstad och 2018 i Helsingfors. Instruktör var Peter Ettrup Larsen.

Musikforum

På musikforum, som ordnas en gång om året, för förbundets dirigenter och de som aktivt engagerar sig i musik- och repertoarfrågor i medlemsensemblerna möjlighet att träffas och lyssna på föreläsningar kring ett förvalt ämne. Musikforum ska också ge utrymme för diskussioner kring dylika ämnen. Musikforum har de senaste åren arrangerats under samma helg som dirigentkursen. 2017 var ämnet repertoarfrågor och 2018 stod arrangering och omarrangering för kör och orkester på programmet.

Feel the Rhythm

Feel the Rhythm-workshoparna ordnas för mindre sångensembler som verkar inom förbundet. Här får sångarna personlig handledning av duktiga sångcoacher, med erfarenhet från fältet och gruppen får verktyg för att sjunga ihop sig ytterligare.
År 2017 ordnades FTR2 i Borgå och där verkade Anders Jalkéus, Sören Lillkung och Camilla Wikstén-Rönnbacka som ledare. 2018 hölls FTR3 i Helsingfors och ledare var Mia Makaroff och Ida Olsonen.
Makaroff och Olsonen gör comeback i sina roller den 6-7 april i vår, då FTR4 ordnas i Vasa, på Kuulainstitutet.
Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Workshopar

Förbundet ordnar också andra workshopar efter behov. Under våren och hösten ordnades workshopen FöreningsKICK i samarbete med Pernilla Howard, där medlemmarnas styrelser lär sig att formulera sitt mål och sin mening bättre (och i längden också lär sig att bli bättre på bland annat medlemsrekrytering).
FöreningsKICK är åter aktuellt under våren 2019, och då främst i Österbotten. Ett tillfälle, i Såka den 16 februari, är redan spikat, men intresserade styrelser kan anmäla sig så försöker vi hitta lämpliga datum för andra orter.
Läs mer och anmäl intresse här.

Blåsarnas dag

FSSMF:s Blåsmusikprojekt ordnar med jämna mellanrum Blåsarnas dag, där flera blåsorkestrar inom förbundet träffas för en dag för att ge en konsert tillsammans.
Nästa Blåsarnas dag ordnas den 10 februari på musikinstitutet Sandels i Helsingfors. Då ordnas Blåsarnas dag i samband med den södra regionorkesterns övningshelg på samma ställe.