Evenemang, kurser mm.

Finlands sång- och musikförbund anordnar en hel del evenemang för sina medlemmar, där fokuset ligger på att knyta band mellan finlandssvenska körsångare och musiker, samt att utveckla de olika ensemblernas musikaliska förutsättningar.

Nedan ser du exempel på några av de evenemangen som förbundet arrangerar.

Sångfesten

SångfestenVart femte år ordnar förbundet en sångfest för samtliga medlemskörer och orkestrar i förbundet. Sång- och musikfesten är en fleradagars festival där den finlandssvenska kör- och orkestermusiken firas i sin allra gladaste form - där musikaliskt ambitiösa uppträdanden blandas med de ivriga amatörernas glädje att få skapa musik. Nästa gång ordnas sång- och musikfesten 9-12 juni 2022. Läs mer på festivalens egen webbsida här. 
 

 

Dirigentkurser

Tillsammans med medlemsförbunden FSD, FSM och FSK ansvarar FSSMF för utbildandet av dirigenterna runtom i Svenskfinland. Varje år ordnas en dirigentkurs med en profilstark instruktör.
År 2017 ordnades kursen i Jakobstad, 2018 i Helsingfors och 2019 i Åbo. Instruktör var Peter Ettrup Larsen.

 

 

 

Musikforum 

På musikforum, som ordnas en gång om året, för förbundets dirigenter och de som aktivt engagerar sig i musik- och repertoarfrågor i medlemsensemblerna möjlighet att träffas och lyssna på föreläsningar kring ett förvalt ämne. Musikforum ska också ge utrymme för diskussioner kring dylika ämnen. Musikforum har de senaste åren arrangerats under samma helg som dirigentkursen. 2017 var ämnet repertoarfrågor och 2018 stod arrangering och omarrangering för kör och orkester på programmet. Temat för 2020 var sång- och musikfesten. 

 

Feel the Rhythm

Feel the Rhythm-workshoparna ordnas för mindre sångensembler som verkar inom förbundet. Här får sångarna personlig handledning av duktiga sångcoacher, med erfarenhet från fältet och gruppen får verktyg för att sjunga ihop sig ytterligare.
År 2017 ordnades FTR2 i Borgå och där verkade Anders Jalkéus, Sören Lillkung och Camilla Wikstén-Rönnbacka som ledare. 2018 hölls FTR3 i Helsingfors och ledare var Mia Makaroff och Ida Olsonen. 2019 ordnades FTR4 i Vasa på Kuulainstitutet. 2021 ordnas FTR5 i Åbo tillsammans med ÅK Ensemble. 

Workshopar

Förbundet ordnar också andra workshopar efter behov. Under våren och hösten ordnades workshopen FöreningsKICK i samarbete med Pernilla Howard, där medlemmarnas styrelser lär sig att formulera sitt mål och sin mening bättre (och i längden också lär sig att bli bättre på bland annat medlemsrekrytering).
 

Blåsarnas dag

FSSMF:s Blåsmusikprojekt ordnar med jämna mellanrum Blåsarnas dag, där flera blåsorkestrar inom förbundet träffas för en dag för att ge en konsert tillsammans.