FSSMF har bytt medlemsregister

Finlands svenska sång- och musikförbund bytte medlemsregister under våren 2018. Beslutet fattades av förbundsstyrelsen den 7 april 2018 och det nya registret togs i bruk från och med maj.

Det nya medlemsregistret har utvecklats av Webbhuset Ab i samarbete med bl.a. FSSMF, och det är modernt, enkelt och grundläggande. Medlemsregistret  ingår som ett program i Kontoret, som är Webbhusets nya och växande tjänsteplattform för föreningar.

Varje ensemble bör utse en personuppgiftsansvarig, som har hand om föreningens register. Registret bör hållas uppdaterat för att medlemsförmåner som Resonans ska nå fram till sin mottagare, och för att underlätta fakturering av medlemsavgifter.

All data från förbundets interna medlemsregister, som har använts för till exempel Resonansutskick, har förts över till det nya registret. Däremot överensstämmer den datan inte nödvändigtvis med den senaste informationen ni har uppdaterat i Membra, förbundets tidigare externa medlemsregister.  Varje medlemskör och -orkester ska därför kontrollera sina egna uppgifter så fort vi har försett er med inloggningsuppgifter.

Här är en lista på de sex principerna vi följer i medlemsregistet och när förbundet i övrigt behandlar personuppgifter. Principerna är de samma som ingår i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dessa principer gäller alla som behandlar personuppgifter, också dig och din organisation.

Personuppgifter:

  • behandlas lagligt, korrekt och öppet
  • användas endast för ändamålet
  • ska minimeras till endast de uppgifter som verkligen behövs
  • ska vara korrekta och korrigeras om de inte är det
  • ska lagras endast den tid de behövs och sedan raderas
  • ska behandlas säkert, med integritet och konfidentialitet

Det är den personuppgiftsansvarige som alltid har ansvaret för att principerna följs.

 

Manual

FSSMF - Desky medlemsregister - användarinstruktion 1.4 (pdf)

 

Direktiv, registerbeskrivning

Direktivet reglerar användningen av Förbundets medlemsregister, hur behandla GDPR inom FSSMF). Direktivet är samtidigt registerbeskrivning för registret. Föreningarna uppfyller de nya kraven genom att hålla sitt register i det nya systemet och följa instruktionerna i direktivet. (Notera att det kan uppdateras i framtiden.) 

Direktiv för medlemsregister inom FSSMF, 6.5.2018 (pdf)