Tidigare nummer

Resonans publiceras i digital version på nätet några veckor efter att den har skickats ut till alla medlemmar. På plattformen Issuu hittar du alla nummer från 2017 och framåt. Söker du efter ett nummer tidigare än det, vänligen ta kontakt med redaktionen (resonans(at)fssmf.fi).