Långbackapriset

Långbackapriset delas åt en inom FSSMF verksam dirigent. 
Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001.
Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning.

Priset utdelas vartannat år, följande gång 2022. 

År 2020 tilldelades priset ur Kurt-Erik Långbackas fond till Andrea Eklund med motiveringen ”Andrea Eklund är en ung, ambitiös och framåtsträvande dirigent som inte räds för utmaningar eller från att ta för sig nya projekt. Eklund jobbar målmedvetet och med en glädje för musiken som smittar av sig till dem som fått chansen att stå i hennes led. Eklund lyckas dessutom motivera och engagera sina sångare till att utvecklas och växa i sig själva som musiker. Eklund går utanför sin egen bekvämlighetszon för musiken och för konsten." Läs mer om Eklund här. 

År 2018 tilldelades priset ur Kurt-Erik Långbackas fond till Erik Nygård, med motiveringen ”Erik Nygård är en ung, kunnig och lovande dirigent som inte räds att ta sig an nya utmaningar och kontinuerligt fortbildar sig inom dirigering. Nygård dirigerar allt från körer till orkestrar och lyckas engagera och motivera amatörmusiker till fina musikaliska prestationer. Därtill är Nygård en drivande kraft i förbundets stråkmusikutskott”.

Tidigare mottagare av Långbackapriset

Långbackapriset har tilldelats följande dirigenter:

2020 Andrea Eklund
2018 Erik Nygård
2016 Peter Roos
2014 Martin Segerstråle
2012 Anna Johnson
2010 Malin Storbjörk
2008 Johan Sundqvist
2006 Anna-Maria Helsing
2004 Hanna Kronqvist
2002 Henrik Wikström

Om förslagsställaren gör förslaget för någon grupps räkning (en persongrupp, en kör/orkester/förening/förbund) vänligen specificera uppgifterna om gruppen, och redogör för hur du representerar gruppen:
Skriv siffran 8 med bokstäver: