Långbackapriset

Långbackapriset delas åt en inom FSSMF verksam dirigent. 
Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001.
Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning.

Priset utdelas vartannat år, följande gång 2020. 
Nomineringstiden pågår!
(Nomineringsblanketten hittar du nere på sidan)

År 2018 tilldelades priset ur Kurt-Erik Långbackas fond till Erik Nygård, med motiveringen ”Erik Nygård är en ung, kunnig och lovande dirigent som inte räds att ta sig an nya utmaningar och kontinuerligt fortbildar sig inom dirigering. Nygård dirigerar allt från körer till orkestrar och lyckas engagera och motivera amatörmusiker till fina musikaliska prestationer. Därtill är Nygård en drivande kraft i förbundets stråkmusikutskott”.

Tidigare mottagare av Långbackapriset

Långbackapriset har tilldelats följande dirigenter:

2018 Erik Nygård
2016 Peter Roos
2014 Martin Segerstråle
2012 Anna Johnson
2010 Malin Storbjörk
2008 Johan Sundqvist
2006 Anna-Maria Helsing
2004 Hanna Kronqvist
2002 Henrik Wikström

Om förslagsställaren gör förslaget för någon grupps räkning (en persongrupp, en kör/orkester/förening/förbund) vänligen specificera uppgifterna om gruppen, och redogör för hur du representerar gruppen:
Skriv siffran 6 med bokstäver: