Långbackas dirigentpris

Dirigentpriset ur Kurt-Erik Långbackas fond utdelas vart annat år.

Fonden tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund i samband med Långbackas 70-årsdag 15.3.2001. Fonden förvaltas av styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund. 

Avsikten med priset är "att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning".

Priset utdelas följande gång 2024. 

 

Nomineringstiden utgår 28.02.2024.
Nomineringsblankett nedan

Senaste vinnaren

År 2020 tilldelades priset ur Kurt-Erik Långbackas fond Andrea Eklund med följande motivering:

”Andrea Eklund är en ung, ambitiös och framåtsträvande dirigent som inte räds för utmaningar eller från att ta för sig nya projekt. Eklund jobbar målmedvetet och med en glädje för musiken som smittar av sig till dem som fått chansen att stå i hennes led. Eklund lyckas dessutom motivera och engagera sina sångare till att utvecklas och växa i sig själva som musiker. Eklund går utanför sin egen bekvämlighetszon för musiken och för konsten."

Läs mer om Eklund här

Långbackapriset har tilldelats följande dirigenter:

2020 Andrea Eklund
2018 Erik Nygård
2016 Peter Roos
2014 Martin Segerstråle
2012 Anna Johnson
2010 Malin Storbjörk
2008 Johan Sundqvist
2006 Anna-Maria Helsing
2004 Hanna Kronqvist
2002 Henrik Wikström

.

Nominera dirigent till Långbackapriset:

Om förslagsställaren gör förslaget för någon grupps räkning (en persongrupp, en kör/orkester/förening/förbund) vänligen specificera uppgifterna om gruppen, och redogör för hur du representerar gruppen:
Skriv siffran 7 med bokstäver: