Vinnaren 2018 Erik Nygård tillsammans med förbundsordförande Patrik Karlsson. Foto: Johan Hagström

Dags att nominera kandidater till Långbackapriset

05.01.2020 kl. 16:05
Långbackapriset delas ut till en dirigent som är verksam inom FSSMF. Priset delas ut vartannat år, följande gång 2020. Nominera en kandidat senast den 28.2.2020.

Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001.

Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning.

Priset utdelas vartannat år, följande gång 2020. Prissumman är 2000 euro.

Tidigare mottagare av Långbackapriset:

2018 Erik Nygård
2016 Peter Roos
2014 Martin Segerstråle
2012 Anna Johnson
2010 Malin Storbjörk
2008 Johan Sundqvist
2006 Anna-Maria Helsing
2004 Hanna Kronqvist
2002 Henrik Wikström

Nominera en kandidat senast den 28.2.2020.

Nominera kandidater här.

Vinnaren 2018 Erik Nygård tillsammans med förbundsordförande Patrik Karlsson. Foto: Johan Hagström