Gör som Misa och börja leda en skolkör!

06.08.2020 kl. 12:01
Körledare Misa Ståhl-Norrholm ledde under våren en körklubb i i S:t Olofsskolan i Åbo. Att leda en skolkör är givande och roligt, speciellt då man märker hur sångarna utvecklas, lär sig en ny sång och plötsligt sjunger av hjärtans lust. ”Då känner man att man har haft en bra dag på jobbet”, säger Ståhl-Norrholm.

Resonans uppmärksammade körklubben i S:t Olofsskolan då de övade inför Skolmusik i februari. Dessvärre ställdes Skolmusik in men eftersom evenemanget ordnas nästa år istället fortsätter övningarna med kören till hösten.

Misa Ståhl-Norrholm tycker att det varit mycket roligt och givande att leda gruppen på ett tiotal tonårsflickor. Hon fokuserade främst på att öva in Skolmusikrepertoaren med gruppen, men det hanns också med en del sångteknik under vårens övningar.

– Jag har fått dela med mig av vad jag kan och de tyckte att det var givande att lära sig mer om sångteknik och olika slags rytmer till exempel.

Ståhl-Norrholm säger att det var tacksamt att som körledare ha en klar repertoar som man övar in. Projektet Kör i skolan förser körledarna med lämplig repertoar, så det jobbet behöver man inte sköta själv. Läs mer om projektet Kör i skolan HÄR.

Förhoppningsvis kan Misas skolkör starta igen till hösten, och då kommer kören att få sjunga annat än endast Skolmusikrepertoaren.

– Under höstterminen tänkte jag att vi ska pyssla med mycket annat också.

Viktigt att få utforska den egna rösten

Ståhl-Norrholm tycker att det är viktigt med körverksamhet i skolorna eftersom hon tycker att alla barn bör ges en möjlighet att använda sitt alldeles eget instrument, nämligen rösten.

– Det är otroligt viktigt att vi får använda rösten, musicera med andra, uppleva social samvaro och den där särskilda musikglädjen. Det finns inga krav på att bli bättre och det är inte en tävling. Det är ren och skär skapandeglädje!

Enligt Ståhl-Norrholm går det också utmärkt att lära ut sångteknik åt högstadieelever, och hon konstaterar nöjt att de flesta lyckats bredda sitt omfång rätt så mycket då de arbetat med sångtekniken.

– Kören har tagit de första stegen mot en fungerande sångteknik och börjar lära sig hur man kan använda sin kropp och var man kan låta rösten klinga.

I lågstadiet är det kanske inte aktuellt med att lära ut sångteknik, utan det blir desto mer sjungande. Att ta sig an uppgiften som körledare för lågstadieelever innebär också att man får räkna med att hålla ordning och reda i klassen, säger Ståhl-Norrholm. Men ivern går det oftast inte att ta fel på!

Som körledare känner man sig lite extra stolt då gruppen gör framsteg och dessutom har roligt.

– Det är så fantastiskt när de plötsligt lär sig en ny sång och sjunger av hjärtans lust. Då känner man att man haft en bra dag på jobbet!

Grunda en körklubb i din skola!

I samarbete med Hem och Skola-föreningarna och De ungas musikförbund DUNK satsar FSSMF nu på barnkörer i skolor över hela Svenskfinland. Projektet Kör i skolan strävar efter att starta nya körklubbar i upp till 30 skolor för elever i årskurs 3-6. Hem och Skola står för de praktiska arrangemangen av klubbverksamheten medan FSSMF administrerar projektet. DUNK bistår med repertoaren till körklubbarna samt i informationsförmedlingen och kontakten till skolorna.

Projektet är ettårigt och pågår under läsåret 2020-2021, det vill säga under höstterminen och vårterminen.

Vill du starta en körklubb i din skola?

Det är ordföranden för Hem och Skola-föreningen och skolans rektor som kan ta ställning till om skolan vill ordna körklubbsverksamhet läsåret 2020-2021. Ifall det finns intresse för en körklubb ska man se till att kören kan öva på skolan samt hitta en lämplig tidpunkt samt en körledare som är intresserad av att ta sig an uppdraget. Ifall skolan inte själv hittar en körledare, kan FSSMF hjälpa till.

Hem och Skola-föreningen kan ansöka om finansiering av körklubbsverksamheten av FSSMF. Ansökningstiden pågår fram till den 31.8.2020. ANSÖK HÄR.

Är du körledare eller musikpedagog och intresserad av att leda en körklubb i din stad? Kontakta skolan i fråga eller ta kontakt med FSSMF:s ordförande Patrik Karlsson.

Frågor om projektet Kör i skolan riktas till patrik.karlsson@fssmf.fi