THL ger inga specifika rekommendationer om körsång

21.08.2020 kl. 12:05
Enligt THL kan man följa de rekommendationer som musikförbunden tillsammans gått ut med.

Musikförbunden gjorde tidigare i augusti upp gemensamma rekommendationer gällande övningsarrangemang för körsångare och orkestrar under coronaepidemin. Syftet med rekommendationerna var att förmedla information och uppfattningar som stöd för beslutsfattande för musikutövare. Råden och rekommendationerna är sådana som som upprepats i både finländsk och internationell forskning samt i expertutlåtanden.

FSSMF har även varit i kontakt med THL för ett expertutlåtande gällande körsång under coronaepidemin. THL meddelar att man inte har gjort upp några specifika rekommendationer gällande körsång under coronapandemin, och att man inte har några planer på att göra det. THL ger nationella rekommendationer till bland andra skolor och läroinstanser men uppger att det är upp till andra aktörer att ge specifika rekommendationer för olika aktiviteter. Det här innebär alltså att musikförbundens rekommendationer också i fortsättningen kan utgöra en grund för beslutsfattande i medlemsensemblerna.

THL konstaterar också att de rekommendationer gällande körsång som Folkhälsomyndigheten i Sverige kommit ut med är generella och bygger på samma principer som THL utgår ifrån.

På frågan gällande körsång för äldre personer och personer som tillhör någon riskgrupp svarar THL att man inte kan rekommendera sammankomster, dit körsång tillhör, för äldre personer och personer i riskgrupper.

FSSMF uppmanar därmed äldre personer och personer i riskgrupper att iaktta särskild försiktighet.