Förbundsdagen 2022 - Förbundet har fått två nya hedersmedlemmar

11.04.2022 kl. 12:26
Årets Förbundsdag hölls lördagen den 9 april. Förbundsdagen är förbundets högsta beslutande organ.

Under förbundsdagen godkändes bokslut och verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan och -budget, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Förbundsdagen utsåg två nya hedersmedlemmar i Finlands svenska sång- och musikförbund, nämligen Rainer Holmgård och Krister Norrgrann. De är nu hedersmedlemmar nummer 31 och 32. Diplom och blommor kommer att överräckas under sångfestens huvudfestkonsert den 12 juni.

Förbundsdagen omvalde Patrik Karlsson till förbundsordförande, och styrelsen fick två nya medlemmar, Sara Kemetter och Martin Nybacka. 

Här hittar du förbundsstyrelsen i sin helhet.  

Förbundsdagen hölls även detta år per zoom. Mötet gick smidigt och avklarades på en timme. Efter förbundsdagen vidtog styrelsens konstituerande möte.

Förhoppningsvis kan förbundsdagen nästa år ordnas som fysiskt möte.