En blå bakgrund där det står Nordiskt sångsymposium på.

Nordiskt sångsymposium i Oslo 2023 - boka in!

29.11.2022 kl. 14:58
Forskar du i sång? Eller har du något intressant sångprojekt du vill berätta om? Nordiskt sångsymposium ordnas i Oslo för första gången i september 2023! Missa inte detta spännande tillfälle att inspirera och inspireras av våra nordiska vänner - skicka in ett bidrag på www.sangsymposium.com. Deadline: 15 januari 2023.

Sång är ett av våra viktigaste kulturuttryck, och spelar en viktig roll i människors liv – från vagga till grav. I september 2023 arrangeras ett Nordiskt sångsymposium (Nordisk sangsymposium) för första gången; en nordisk mötesplats för alla som ger sången en stor plats i livet och samhället. Genom presentationer, samtal, workshops och sång skall det skapas en arena för att dela kunskap, inspiration och nätverksbyggande. Symposiet lägger särskild fokus på att främja aktuell forskning och sangaktiviteter/projekt som är knutna till kultur, hälsa, gemenskap och lärande.

Vill du berätta om din forskning eller ditt projekt under vårt nordiska sångsymposium? Eller känner du till ett projekt andra kan bli inspirerade av? Skicka gärna in en presentation som är knutna till följande teman:

  • Sång och barn/ungdom
  • Sång och äldre
  • Sång och hälsa
  • Kör och ensemblesång
  • Sångens roll och funktion i samhället
  • De professionella utövarnas och institutionernas samhällsansvar

Sänd in ditt bidrag: www.sangsymposium.com.
Deadline: 15 januari 2023

Norska Krafttak for sang ligger i framkant och gör ett fantastiskt arbete, de presenterar till exempel forskning:
www.krafttakforsang.no/barnogungeforskning