Finlands ungdomskör uppträder i en kyrka. Framför kören står en dirigent.

Välkommen på körledarfortbildning -

07.12.2022 kl. 15:22
Nu fortsätter körledarfortbildningen i ett samarbete mellan DUNK, Martin Wegelius-institutet (MWI) och Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF). Nu kan du anmäla dig till barnkörledning den 13-16 juni med Charlotte Rider (SE).

Innehåll

Fortbildningen består av fem moduler med olika teman som leds av olika dirigenter. Fortbildningens språk är svenska. Som deltagare kan du välja att delta i enstaka moduler eller delta i hela fortbildningshelheten. Fortbildningen riktas till sångare, musiker, musikpedagoger och andra intresserade med en musikutbildning i bagaget. Fortbildningen kan genomföras vid sidan av arbete eller studier och fungerar därför utmärkt för utövande aktörer som vill utvidga sina kunskaper i körledning. Modulerna innefattar gemensamma kurstillfällen enligt tidtabellen nedan, självstudier och eventuella hemuppgifter.

Modul 2: Barnkörledning

I juni 13-16 på Västra Nylands folkhögskola. Under ledning av Charlotte Rider (SE). Sista anmälningsdag 15 maj.

Anmäl dig till barnkörledning

Modul 3: Rytmisk kör

Den 29-20.8 & 16-17.9 i Helsingfors. Under ledning av Ida Olsonen & Jim Daus Hjernøe (DK).

Anmäl dig till rytmisk kör

Modul 4: Orkester & kör

I november 2023 (plats och tidtabell publiceras närmare). Under ledning av Jutta Seppinen.

Anmäl dig till orkester & kör

Modul 5: Dirigeringsteknik 2

Vårvintern 2024 (plats och tidtabell publiceras närmare). Under ledning av Elisa Huovinen.
 

Anmäl dig till dirigeringsteknik 2

En grågrön rund logga där det står körledarfortbildning.