Anmälning till "Alla musikutskott-middag" 7.6.2023

Tillbaka till fssmf.fi/blanketter

Målgrupp: FSSMF, FSD, FSK, FSM, lolkalförbunds "Alla musikutskott-middag" 7.6.2023  (Save the date! )

Plats: Föreningen Brage, Kaserngatan 28, Helsingfors
Tid: Onsdag 7.6.2023 kl 18

- SF26 kickoff för musikutskotten
- Bonus: Körkompetens idéutbyte
- En gemensam "Alla musikutskott-middag" på Brage, Helsingfors
- Hybridmöjlighet. 

Sista anmälningsdag: 17.5.2023

Musikutskott
Deltar per zoom i diskussionen under middagen
Dieter
Skriv siffran 5 med bokstäver: