Holländer ny ordförande för DUNK

22.03.2016 kl. 23:59

De Ungas Musikförbund i Svenskfinland höll lördagen den 19 mars sitt årsmöte i Vanda. Förbundets långvarige ordförande Ole Sandbacka avgick från sitt uppdrag och ersattes av Miira Holländer. Hon är hemma från Borgå och numera bosatt i Helsingfors.

- Det känns jättebra att ha fått uppdraget att leda DUNK och jag ser verkligen framemot arbetet! Förbundet spelar en viktig roll när det kommer till att stöda musiklivet i Svenskfinland och det känns bra att som ordförande aktivt och konkret kunna stöda organisationen i sitt arbete och sin utveckling. Jag vill rikta ett stort tack till förbundet för förtroendet!

Miira är kulturproducent  till sin utbildning med en examen från yrkeshögskolan Arcada år 2014. Hon har suttit i DUNK:s styrelse sedan 2014 och har sedan augusti 2014 jobbat med kvalitétsutveckling och kommunikation för Lärkkulla-stiftelsen. Hon har också verkat som projektledare för Rock Donna under åren 2013-2014 och som produktionsassistent för Skolmusik i Esbo år 2013. Sedan år 2014 är hon också  ansvarig producent för Rock Donna och har jobbat som producent och produktionskoordinator för diverse teater- och TV-produktioner samt inom övrig evenemangsproduktion på nationell och internationell nivå.


Foto Viggo Holländer


 

HåW