HSMF utlyser kompositionstävling

01.04.2016 kl. 14:16

KOMPOSITIONSTÄVLING

Helsingfors sång- och musikförbund utlyser härmed en kompositionstävling för att ta fram en jubileumssång med anledning av förbundets 100-årsjubileum år 2017. Stycket ska skrivas till en svensk text, vara satt för fyrstämmig blandad kör (SATB) a cappella, samt kunna framföras av en amatörkör. Kompositionen bör inte vara längre än ca 4 minuter. Verket är avsett att fungera som en signatur för de olika evenemangen och konserterna som ordnas inom ramen för HSMF 100 år.

Som tävlingsjury fungerar förbundets projektgrupp för 100-årsjubiléet, Håkan Wikman, Ulla-Stina Henricson och Martina Lindberg samt styrelsemedlemmen Dan Lindroos. Det vinnande bidraget premieras med ett pris på 500 €.

Tävlingsbidrag skickas som pdf-fil till helsingforssmf (at) gmail.com senast den 31 augusti 2016. Om noterna skrivits med ett notskrivningsprogram kan med fördel en ljudfil också bifogas för att underlätta juryns arbete. Tävlingsresultatet kungörs den 20 oktober 2016.


www.hsmf.sangochmusik.fi