Musikforum igen hösten 2017

01.04.2016 kl. 18:53

 

FSSMF har beslutat att inte ordna evenemanget Musikforum inkommande höst. Musikforum har varit ett årligt återkommande idé- och inspirationsforum för den musikaliska ledningen. Syftet har varit att erbjuda dirigenter, körledare och andra musikledare påfyllning och inspiration i att förnya och förbättra det musikaliska arbetet och resultatet. Årets Musikforum var tänkt att hållas i Åboland men nu har förbundsledningen beslutat att inte ordna evenemanget.

 

Verksamhetsledare Mikael Fröjdö, vad är de främsta orsakerna till att förbundsledningen beslutat att inte ordna ett Musikforum år 2016?

- Sångfesten ger mycket inspiration men tar också mycket energi och kraft. Sångfesten är årets stora samlingspunkt för förbundets aktiva. Därför anser MU att det inte finns behov av ett Musikforum 2016 av det traditionella slaget. Det har också visat sig att traditionellt Musikforum lockar mindre och mindre folk. Det finns alltså behov av att skapa en annan profil på evenemanget och under hösten kommer MU att inleda det arbetet. 

 

Vilka alternativ till att insupa ny inspiration kommer förbundet nu att erbjuda den musikaliska ledningen på fältet?

- 2016 är sångfestår, det är årets tillfälle för möten och inspiration. Dirigentutbildning inleds också preliminärt på hösten igen. 

 

Har Musikforum som koncept kommit till en slutpunkt eller kommer evenemanget att ordnas i samma eller annan form någon gång framledes?

- Musikutskottet inleder planeringen av Musikforum 2017 i höst. De preliminära planerna är att skapa ett forum där organisationer, musikutbildningar och olika aktörer inom musikvärlden kan mötas och presentera sig för varandra. Det utmynnar preliminärt i föreläsningar, presentationer, konserter och paneldebatter kring hur en konkret samverkan kan ske och vilka konkreta samarbetsprojekt som är möjliga att genomföra och vilka som är nödvändiga att genomföra.

HåW