Musikgala i Vasa inkommande weekend

03.04.2016 kl. 18:51

Förbundsordförande Patrik Karlsson, om en knapp vecka ordnas förbundets stora Musikgala i Vasa. Där premieras enskilda medlemmar som utfört exceptionellt värdefulla insatser. Hur stort intresse har detta väckt på fältet och hur många nomineringar inkom?

- Intresset har varit ganska stort, detta är andra året vi har detta, men naturligtvis hade vi hoppats på fler nomineringar. I år kom det in 15 nomineringar. Tror nog det finns fler eldsjälar ute i grupperna.

 

Har det varit ett tufft arbete för kommittén att sålla fram den främsta kandidaten i de fem olika kategorierna?

- Kommittén har jobbat bra och efter diskussioner kom de fram till vem som är årets pristagare.

 

Hur kommer nomineringen att fortsätta nästa år? Samma kategorier och upplägg eller kommer något att ändras?

- Nomineringen kommer att fortsätta nästa år och vi kommer ytterligare att marknadsföra detta till alla grupper i förbundet. Samma kategorier kommer att utses 2017. Om det blir förändringar blir det i nomineringsformuläret.

 

Musikgalan i sig är ju en stor satsning från förbundet sida. Hur stort är intresset för årets Musikgala?

- Musikgalan är ett sätt att få mer innehåll i förbundsdagen och att även deltagarna får umgås och dessutom fårgod musikalisk underhållning och god mat.  I år väntas vi bli ungefär 70 personer.

 

Upplever du att det här är en viktig verksamhet som förbundet framledes ska fokusera på att ordna?

- Det är viktigt att när förbundet ordnar saker att det ordnas på ett mångsidigt och intressant sätt som lockar så många deltagare som möjligt. Musikgalan är ett tre årigt försök och efter det utvärderas konceptet.

 

Hur kommer Musikgalan i så fall att se ut nästa år?

- Musikgalans upplägg i Åbo i april 2017 kommer att planeras under hösten i samarbete med studentkörerna i Åbo.

HåW