FSSMF med på Den Stora Finlandssvenska kryssningen!

15.12.2016 kl. 14:19
Sammanlagt sju grupper representerade FSSMF på kryssningen: Nonen Vocals, JAMM, Modus, RacklerZ, Korsholmsgillet, BMU & Friends samt Sångens Vänner i Jakobstad. Utöver detta uppträdde Cawiar och pensionärskören Furorna. Stort tack till alla medverkande grupper.

Den 3-4 februari ordnade Bildningsförbundet en stor finlanssvensk kryssning, med anledning av Finland 100 år. Många finlandssvenska organisationer var medarrangörer, bland dem vår egen. Båten var packad med vänligt sinnad publik. 

I konferensutrymmena ordnades dessutom mängder med spännande program. Från vårt förbunds sida berättade Hanna Kronqvist om de senaste rönen om körsång och välmående, och Sören Lillkung drog workshoppar med temat röstanvändning. På lördagen drog Sören en Pop-up-kör, där vanliga kryssningsresenärer fick möjlighet att pröva på att sjunga med och mitt i en finlandssvensk blandad kör. Det hela blev mycket uppskattat.

Henrik Lillhannus