Vem premieras den 8 april?

13.02.2017 kl. 12:04
Hela 14 nominerade körsångare, instrumentalister och funktionärer!

Vem blir årets körsångare, instrumentalist eller funktionär?Prisen delas ut den 8 april 2017 vid FSSMF:s Musikgala i Arken (Åbo Akademi), Fabriksgatan 2 i Åbo. Dit är ni alla välkomna! Mer info om Musikgalan här:
Anmälningsinstruktioner, prisuppgifter, program etc.

Publicering av pristagare

Årets vinnare presenteras i Resonans och på förbundets hemsida.

Finlands svenska sång- och musikförbund delar alltså ut fem priser för att premiera och uppmärksamma förtjänta personer, vilka har utmärkt sig för goda insatser. 

PRISKATEGORIERNA ÄR:

  • Årets körsångare, blandad kör
  • Årets körsångare, damkör
  • Årets körsångare, manskör
  • Årets instrumentalist, blås- eller stråkorkester
  • Årets funktionär (i någon av FSSMF:s medlemsgrupper, lokal-, specialförbund, kör, orkester, ensemble)

Pristagarna i respektive kategori erhåller ett penningpris, som fastställs av förbundsstyrelsen separat för varje år, samt ett diplom.

Kriterier för nominering:

Till pristagare kan utses personer som under en längre tid eller i ett projekt på ett förtjänstfullt sätt verkat som körsångare, instrumentalist eller funktionär.

Inlämning av förslag: Nomineringstiden har utgått.

Lokal- och specialförbund, körer, orkestrar, ensembler som är medlemmar i något av FSSMF:s medlemsförbund eller är direkt anslutna medlemmar i FSSMF kan delta i nomineringen med förslag. Endast ett förslag per medlemsgrupp kan inlämnas.

Behandling av inlämnade förslag

Förslagen behandlas av en nomineringskommitté som presenterar sitt förslag för förbundsstyrelsen, som utser pristagarna.

Henrik Lillhannus