Damkörerna valde ny förbundsordförande

20.03.2017 kl. 15:55
– Damkörssången ligger mig varmt om hjärtat och jag är ivrig och inspirerad inför mitt nya uppdrag. Jag vill föra damkörstraditionen vidare och samtidigt arbeta för utveckling och nytänkande, säger Jenny Stenberg-Sirén.

Stenberg-Sirén som valdes till ordförande för Finlands Svenska Damkörsförbund rf på förbundsdagen i Vasa 19.3.2017. Hon efterträder Lena Wissander som hade undanbett sig återval.

De finlandssvenska damkörerna finns i hela Svenskfinland, från Kotka i öster till Karleby i norr. Den nya ordförandens arbetsfält består av 25 medlemskörer och cirka 700 aktiva sångare. Förbundets uppgift är att värna om den finlandssvenska damkörstraditionen, utveckla damkörssången i Finland, fungera som damkörernas språkrör och arbeta för körernas verksamhetsförutsättningar.

– Som ordförande för FSD vill jag framför allt jobba för att göra damkörsmusiken mera synlig och höja damkörernas status, berättar Stenberg-Sirén.

Stenberg-Sirén har en lång bakgrund inom det finlandssvenska körlivet. För närvarande sjunger hon i Evivakören i Helsingfors och i projektkören Exaudio och har tidigare sjungit i bland annat Lyran och Wegeliuskören. Åren 2011–2015 var hon Evivakörens ordförande och har sedan dess innehaft uppdraget som körens fundraiser. Stenberg-Sirén är journalist och språkvetare och jobbar som forskare vid Helsingfors universitet, där hon skriver sin doktorsavhandling om det finlandssvenska talade standardspråket i radio och tv.

Finlands Svenska Damkörsförbund