Fem premierades på musikgalan

09.04.2017 kl. 20:45
Pia-Lena Kastus-Lindholm, Kasper Sundström, Caj Nordström, Benita Bärlund och Martina Lindberg fick äran att väljas till årets körsångare, respektive instrumentalist och funktionär under FSSMF:s musikgala i lördags.
Pia-Lena Kastus-Lindholm, Kasper Sundström, Caj Nordström, Benita Bärlund och Martina Lindberg mottog sina pris under stort jubel.

Förbundsordförande Patrik Karlsson och verksamhetsledare Henrik Lillhannus delade under lördagkvällen ut diplomen. Motiveringarna för pristagarna kan ni läsa nedan.

 

Årets körsångare i blandad kör ( Pia-Lena  Kastus-Lindholm, Cajorna)

Hen är en betydande tillgång för kören och är brett musikaliskt kunnande inom olika genren. Hen berikar körens mångsidighet genom sin skickliga sångförmåga och fungerar som stöd speciellt för sopranstämmorna vilket leder till förbättrad tonträffsäkerhet och förstärkt uthållighet.  Vid körens konserter fungerar hen dessutom som skicklig solist med stor improvisationsförmåga och uppträder även i duetter. Hens musikaliska utveckling som körsångare och solist har framskridit med stormsteg och formar ett upplyftande stöd i damstämmorna. Hen utgör en mångsidig bärande kraft i körgemenskapen och är musikaliskt en stor tillgång. Hon är en stöttepelare och förebild och har utvecklats enormt under åren i kören. Hen har under många år engagerat sig med iver, glädje och ödmjukhet i Cajorna. Hens insatser har sträckts sig långt utöver det som förväntas. Hen är varmt uppskattad, omtyckt och synnerligen värdefull i körens verksamhet.

 

Årets körsångare i damkör  ( Martina Lindberg, Pargas Damkör)

Hon är en engagerad, aktiv körsångare i Pargas Damkör. Redan det att hon varje vecka kör från Fiskars och Pargas för att komma på övning är ett tecken på hennes stora intresse. Hon är ansvarsfull och är mycket välberedd inför övningarna samt sköter de uppgifter hon åtar sig eller blir tilldelad. Inom körens styrelse är hon en stöttepelare med en gedigen föreningskunskap. Hon fungerar som körens vicedirigent och ställer upp då det behövs. Hon arbetar också för körsången utanför den egna  kören och sitter bl.a. med i FSD:s dirigentkollegium. Hon leder dessutom en liten sånggrupp (Sånggruppen Diana) som uppträtt i den åboländska skärgården, på olika tillställningar i Pargas, på Ylläs samt i Norge. Hon är glad och får körmedlemmarna lätt med sig.

 

Årets körsångare i manskör ( Kasper Sundström)

Han har sjungit i Akademen i cirka 10 år och har ofta fungerat som solist på Akademens konserter. Han har varit mycket aktiv Akademens kvartettverksamhet och deltagit i många tävlingar, bland annat vinnare i Dunckers kvartettävlingen 2015. Han fick även Mästarsångmärket 2017. Han har även varit med i styrelsen för Akademen och även varit dess ordförande i några år. Han sitter fortfarande i Akademens konstnärliga råd. Han har även varit överfiskal. En verklig eldsjäl.

 

Årets instrumentalist  (Caj Nordström, Jeppo Ungdomsorkester)

Hen har varit aktiv musiker (trumpet och horn) inom FSSMF i 42 år ( sedan 1975 då Jeppo Ungdomsorkester grundades). Trots att hen inte valde musiken som yrke har han under årens lopp brunnit för att spela och blivit en virtuos på sitt instrument. Hen är en mycket skicklig trumpetist, som ställer upp på många olika sammanhang. Hen har bl.a. varit med i alla förbundets blåsorkesterprojekt sedan 1980-talet. I Jeppo har hen under dessa år varit aktiv, undervisat, dirigerat och motiverat en stor skara barn och ungdomar att musicera. Idag har en stor familj där alla spelar ett instrument (sex av dem i Jeppo Ungdomsorkesters A-grupp). Hen är en väldigt bra musiker och inspiratör i orkestern.

 

Årets funktionär ( Benita Bärlund, Pensionärskören Furorna)

Hen har varit Furornas ordförande sedan 2009. Tack vara hen har Furorna blivit en aktiv, dynamisk kör. Hen gör upp planer för flera års sikt och knyter kontakter med samarbetskörer både i Finland och utomlands. Hen organiserar också körens alla sångarbesök i hemtrakten. Det är hen som har hand om all bidragsansökningar som möjliggör Furornas olika projekt, en uppgift som hen utfört suveränt. Hen sköter även körens PR och skriver till media och fotograferar samt uppdaterar körens hemsida och facebooksida. Hen har dessutom deltagit i många kurser och internationella sångfester. Hon har varit med och planerat de två senaste Pangsångfesterna i Esbo, där även Furorna har varit värdkör. Hen är en kompetent och produktiv ordförande som dessutom alltid är på gott humör.

Robin Sjöstrand
Kommentarer (1)
Tack för utmärkelsen. Vi är Glada för att pensionärssången premierades. Jag är glad för din fina andan vi har i Furorna, utan mina goda medarbetare skulle vi inte vara den kör vi är idag.
Tack för en utomordentligt trevligt ordnad kväll med fin körsång och god servering.
Benita10.04.17 kl. 11:38