Verksamhetsledarens brev 2

22.08.2017 kl. 14:58
Här hittar ni allt som är på gång inom förbundet just nu. Och i höst är det mycket som händer. Kurser, körkonserter i Sverige och diskussionstillfällen.

 

 

Hej!

Sällan har vi haft ett så intressant kommande utbud som nu. Chansen att coachas av Anders Jalkéus eller sjunga med Tommy Körberg finns inom räckhåll – läs brevet för att få veta mer! Vi har evenemang för både körsångare, kvartettsångare, blås- och stråkmusiker, vicedirigenter, körledare och orkesterledare.


Kolla era kalendrar, och anmäl er så snart som möjligt – speciellt ”Feel the Rhytm 2” och resan till ”We Are Voice” är saker som har en stram tidtabell.


Innehåll (klicka på länken för att komma rätt):
Feel the Rhytm 2
Musikforum 2017
Dirigentkurs
We Are Voice – följ med till årets körhappening!
Resonans deadline för nummer 3
Finland sjunger: 100 år
Nytt blåsinstrumentprojekt – se hit alla blåsare!
Beställ noter från FSSMF:s förlag
Övrig info

 

Program hösten 2017:

FEEL THE RHYTM 2

Anmäl dig och/eller din grupp eller kör senast den 15.9 till coaching och workshopar med Anders Jalkéus (känd från The Real Group), Sören Lillkung (röstbehandlingsexpert mm) och Camilla Wikstén-Rönnbacka (vokalt rocksound m.m.) den 14-15 oktober, med inkluderad showmiddag. Se skild pdf-flyer här, skriv ut den och dela ut den i kören. Mer info på webbsidan.


MUSIKFORUM 2017

TEMA KÖRREPERTOAR
Vare sig du är körledare eller aktiv inom en sångensemble funderar du på lämpliga vokalarrangemang. Hur tänker du? Hur väljer du repertoar för din grupp/kör? Kanske du arrangerar själv? Kom och diskutera med andra erfarna körledare och arrangörer, som Reijo Kekkonen (Sulasol) och Kristian Nyman (kapellmästare inom musikalvärlden, kördirigent) med flera. Paneldiskussion och förlagsfrågor. Ta tåget eller bilen till Jakobstad Campus och kombinera med dirigentkursen. Campus Allegro 4-5.11. Mer info och anmälning här.


DIRIGENTKURS

för kör- och orkesterdirigenter, samt vicedirigenter

Målgrupp: Dirigenter och vicedirigenter på alla nivåer.
Kursen hålls av den danske gurun Peter Ettrup Larsen. Kursspråket är svenska. Både för kördirigenter (som jobbar med Bel Canto och Tonfallet) och för orkesterdirigenter (jobbar med Jeppo Ungdomsorkester). För tillfället är kursen slutsåld för aktiva deltagare.
MEN, man får delta i dirigentkursen som passiv åhörare genom att anmäla sig till MUSIKFORUM 2017 (se ovan). Det finns alltså fortfarande gott om plats för dem som vill följa med dirigentsessionerna, vilket kan vara mycket lärorikt även det. Jakobstad, Campus Allegro, Rotundan och Schaumansalen. Mer info här.


Följ med till Sveriges största körhappening:

WE ARE VOICE

Friends Arena 4 november

Sjung med Tommy Körberg, Malena Ernman och andra stora svenska artister. FSSMF undersöker nu intresset för en gemensam resa till höstens största körhappening We Are Voice. Anmäl dig och dina vänner senast den 4 september!
Konceptet är enkelt. Publiken är kören. Den delas upp i stämmor och sjunger tillsammans med Tommy Körberg, Malena Ernman, Sofia Karlsson och andra svenska stjärnartister.
Sångerna övas in på förhand, via We Are Voice-appen (AppStore/GooglePlay) där sångerna finns med noter och övningsfil med färdigt insjungna stämmor – väldigt lättanvänd!
Läs mer på wearevoice.se!
Evenemanget beskrivs såhär på dess webbsida:
”We Are Voice vill tillsammans med er skapa en unik och inkluderande körupplevelse där ni alla ska vara med och sjunga med oss! Därför vill vi bjuda er till en fantastisk konsert på Friends Arena den 4e november. We Are Voice-konserten på Friends arena är en körkonsert, där publiken är artisterna och artisterna är publiken. Du som köper biljett till konserten kan välja vilken stämma du vill sjunga och sitta med. Repertoaren till konserten finns i We Are Voice-appen.
Så går konserten till:
1. Ladda ned We Are Voice-appen gratis via App Store eller Google Play. Registrera dig, ange vilken stämma du sjunger och få tillgång till noter och stämfiler. Träna hemma.
2. Repetition på plats: Hela första akten av konserten kommer vara en genomgång av de låtar som ska sjungas. Här kommer vi förvandla hela Friends Arena till en stor kör!
3. Konserten: Under andra akten av konserten kommer våra gästartister vara med och sjunga. Här är publiken artisterna och artisterna är publiken – här kommer vi alla att sjunga tillsammans!”
Det slutliga priset varierar beroende på region och bussbolagets slutliga erbjudande. Cirkapris för resan blir omkring 250-300 euro. I detta ingår resa och övernattning – konsertbiljetten köps skilt.
Detta är höstens resa, och sällan ordnas en så här rolig körresa så här snabbt och enkelt. Läs mer här.Resonans: Material senast den 23 augusti!

Finlands Svenska Sång- och Musikförbunds tidskrift Resonans når alla medlemmar. Tidningen behöver få in material för nummer 3/2017 senast den 23 augusti. Skicka förutom material även tips, bilder och länkar. Redaktör-Robin försöker i mån av möjlighet få allt med.

Robins kontaktuppgifter:
robin.sjostrand@fssmf.fi
050 3288769.

Material skickas till: resonans@fssmf.fi

Resonans nr 3 – 2017, utkommer den 13 september. Material den 23 augusti.
Resonans nr 4 – 2017, utkommer den 13 december. Material den 22 november


Finland sjunger: 100 år

Den 6.12. sjunger vi tillsammans (men på olika ställen) en gemensam fosterländsk standardrepertoar. Evenemanget är körsångarnas hyllning till Finland 100 år. Ortens svenskspråkiga och finskspråkiga körsångare bjuds in till evenemanget. De fyra sångerna är:
Vårt land Suomis sång Finlandia Modersmålets sång.
Dessutom kan arrangörerna framföra annat program. Framförandena sker utomhus om möjligt. Lokala medarrangörer är lokalförbunden, dvs: Karlebynejdens, Nykarlebynejdens, Pedersörebygdens, Vasabygdens, Åbolands, Ålands, Västra Nylands, Helsingfors, Vanda, Borgånejdens och möjligen också Södra Österbottens och Östra Nylands sång- och musikförbund.
Jag hoppas alla sångare kan hitta tid en stund på eftermiddagen och delta på sin egen (eller närmaste) ort då vi samlas runt om i Svenskfinland och sjunger för Finland 100 år!
Mer om detta kommer i nästa nummer av Resonans.


Blåsorkestrar, hornseptetter och -kapell se hit!

Inom FSSMFs Blåsmusikutskott (BMU) ligger en större satsning, Blåsmusikprojekt 2017-2020 i startgroparna. Det blir kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning och nordiskt/internationellt samarbete, och ökad kännedom om blåsmusiken i Svenskfinland. Det är ett spännande arbete på gång som kommer att gynna förbundets blåsmusikorkestrar.


Beställ noter från förbundets förlag

Förbundet har ett eget förlag för utgivning och försäljning av noter och läromedel, till förmånliga priser. Dessutom är Taffelmix 2 under arbete! www.fssmf.fi/notforlag/


Övrigt

Medlemsregistret: Som bäst testas och utvärderas ett nytt medlemsregister Nya telefonnummer: De nya telefonnumren hittar du här: www.fssmf.fi/kontakt/


Det var allt för denna gång!


Vidarebefordra detta till alla era kör- och orkestermedlemmar.
Den här epostlistan består av representanter för lokalförbund, specialförbund, utskott, styrelser och samarbetspartners. Jag önskar att du som representant fortsättningsvis vidarebefordrar brevet till medlemmar i ditt förbunds styrelser och utskott.
Målsättningen är att varje medlem i varje kör skall kunna ta del av informationen. Detta nyhetsbrev hittas även här: www.fssmf.fi


Henrik Lillhannus
verksamhetsledare FSSMF
0500 865990
henrik.lillhannus@fssmf.fi

Robin Sjöstrand
Kommentarer (1)
Jag har funderat kring detta med medlemsavgifter. Det billigaste för alla skulle vara att betala referensbankgiron till bankerna, åtminstone Andelsbanken. Om förbundet skulle ha en referens för varje medlem kunde det vara lättare att både kolla medlemmar från förbundet, vilken kör de hör ihop med och de enskilda körerna att sköta betalningar. Referensnummern hör till person och inte till varje enskild händelse. När jag betalar medlemsavgift till mitt fack får jag bara referensnummer som kontakt. Är det möjligt för FSSMF?
Marja-Lena Södergård alias Malla och Maximuskören30.09.17 kl. 06:25