Q&A om Musikforum

25.09.2017 kl. 16:03
Hanna Kronqvist fungerar som moderator för årets musikforum, som fortfarande har platser kvar för de intresserade. Här får du en snabb frågor & svar-session med henne.
Hanna Kronqvist under Den stora finlandssvenska kryssningen i februari.


Hanna Kronqvist, vad kan folk förvänta sig av årets musikforum?

En intressant och väldigt mångsidig helg med många infallsvinklar på dirigentskapet.
 

Vad är det som gör att repertoarfrågor är intressant att diskutera?

Repertoarfrågan är intressant ur många synvinklar. Det är ju en av de mest avgörande frågorna för en dirigent och också en mycket utmanande nöt att knäcka. Den innefattar allt från program- och kulturpolitiska synvinklar, konstnärskap och publikarbete till körens utveckling. Vem som sjunger vad formar ju i allra högsta grad vårt musikliv, så frågan är relevant på många plan. Jag hoppas vi får en givande diskussion som berör både allmänkulturella frågor och ger konkreta tips!

Vem passar Musikforum för – är det bara dirigenter som har nytta av det?

Musikforum är ju främst riktat till dem som jobbar med musikaliska frågor inom kören. Dirigent, musiknämnd, ordförande, vicedirigenter, alla är ju inblandade i utformandet av körens musikaliska utveckling och kan således alla delta och få ut matnyttiga tankar, tips och idéer av Musikforum.

Musikforum arrangeras samtidigt som dirigentkursen med Peter Ettrup Larsen, kommer man att kunna följa med den också?

Naturligtvis. Dirigentkursen kommer att bli mycket intressant för både aktiva och passiva elever, och tanken är att alla skall få ta del av en stor del av kursprogrammet. Vi kan alla lära oss av varandra.

Finns det någon annan nytta med Musikforum än själva diskussionsdelen?

Att samlas och få diskutera fritt med kollegor, networka och bara ha roligt är jätteviktigt, speciellt i ett ensamt jobb som dirigentskapet ju innebär, så visst finns det många synergier med att delta.
Robin Sjöstrand