Projektledare sökes för blåsmusikprojekt

08.10.2017 kl. 00:00
Blåsmusikprojektets mål är att långsiktigt stärka blåsmusiken med hjälp av fem grundpelare: kursverksamhet, samlande forum, förlagsverksamhet, informationsverksamhet samt nordiskt och internationellt samarbete.

Finlands svenska sång- och musikförbund söker

PROJEKTLEDARE FÖR BLÅSMUSIKPROJEKT

Vi söker en projektledare med övergripande ansvar för genomförande av projektet i samarbete med projektets arbetsutskott och inspirationsgrupp. Projektledarens uppgift är att inspirera och koordinera blåsmusiken i Svenskfinland samt att upprätthålla kontakterna till liknande organisationer i Finland och det övriga Norden. Arbetet omfattar också ekonomisk rapportering, budgetuppföljning och medelanskaffning.

Vi erbjuder ett omväxlande, utmanande och självständigt arbete med hela Svenskfinlands blåsmusikfält som arbetsområde. Mycket av arbetet sker i samråd med FSSMF:s blåsmusikutskott och projektets arbetsutskott. Projektledaren rapporterar till blåsmusikutskottets ordförande.

Arbetsförhållandet är tidsbundet på tre år.

Placeringsorten kan diskuteras.

Vi ser gärna att du

  • har erfarenhet av projektarbete
  • är svenskspråkig och kommunicerar ledigt på finska
  • har god organisations- och samarbetsförmåga
  • är utåtriktad och initiativrik
  • har kännedom om ekonomisk rapportering och budgetuppföljning.
 

Vi värdesätter erfarenhet av blåsmusik, föreningserfarenhet, god kännedom om Svenskfinland och dess musikliv.

Närmare information ger blåsmusikutskottets ordförande Peter Roos, telefon 050-5235385 eller mail peter.roos@pp.inet.fi.

Ansökningar med meritförteckning skickas per epost till adressen jobb@fssmf.fi senast 27.10 klockan 16.

 

Finlands svenska sång- och musikförbund r.f. (FSSMF) är en takorganisation för sammanslutningar inom amatörmusik i Svenskfinland. Till förbundet hör 16 medlemsförbund med över 130 körer, orkestrar, ensembler och barn- och ungdomsmusikgrupper. Till förbundets uppgift hör att företräda finlandssvenskt kör- och musikliv och att verka för amatörmusikens utveckling. Budgeten balanserar knappt en halv miljon euro.

Robin Sjöstrand
Kommentarer (1)
Hej! Jag heter Johanna Liljeström Kontor och jag är intresserad av projektet.
Anonym23.10.17 kl. 10:45