Musikgruppers hobbyverksamhet under coronaepidemin

28.05.2020 kl. 12:27
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y., Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry, Sulasol ry och Finlands svenska sång- och musikförbund rf i ett gemensamt uttalande om möjligheten för hobbymusikgrupper att utöva verksamhet under coronaepidemin.

Verksamheten i körerna och orkestrarna har varit på paus eller arrangerats på undantagssätt alltsedan statsrådet förbjöd sammankomster på över 10 personer på grund av coronaepidemin. Från och med juni är sammankomster med över 50 deltagare begränsade, vilket innebär att hobbyutövare nu funderar på ifall det är tryggt att återuppta övningsverksamheten.

Många hobbyaktörer önskar att få ta del av uppfattningar kring frågan som stöd för sitt beslutsfattande. Det är ändå omöjligt att komma med rekommendationer och noggranna instruktioner för orkester- eller körverksamhet i en situation då experter inom virologi inte ännu vet tillräckligt om virusets smittsamhet. I många länder samlar man ihop information och diskuterar situationen. Europeiska körförbundet har sammanställt rekommendationer och praxis av olika aktörer inom Europa.

I Nordamerika ordnade American Choral Directors Associationin (ACDA) och The National Association of Teachers of Singing (NATS) ett möte i början av maj där experter gav sin syn på hur koronaviruset påverkar körsång. 

Så länge som det inte finns ett vaccin eller en fungerande medicin mot Covid-19 utgående från det vi vet just nu, utgör folksamlingar och musicerande i grupp alltid någon slags risk. En hobbygrupp ska alltid agera inom ramarna för de bestämmelser och rekommendationer som landets statsråd och hälsomyndigheter fastställt.

I sista hand ligger ansvaret att delta i körens eller orkesterns verksamhet alltid på den enskilda sångaren eller musikern.

Vi anser det vara viktigt att en person som tillfälligt uteblir från övningar på grund av coronaviruset, obehindrat ska kunna återgå till att delta i övningarna i ett skede där epidemisituationen lugnat ner sig.

Vi följer aktivt med epidemisituationens utveckling och myndigheternas rekommendationer, och vi strävar efter att uppdatera vår lägesrapport innan höstterminen inleds.

Vi rekommenderar även att hobbygrupper också i fortsättningen utnyttjar de digitala lösningar som visat sig fungera under undantagstillståndet.

Trots coronan önskar vi alla våra medlemmar en fin sommartid!

 

Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.

Elisa Huovinen, Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry

Sanna Katajavuori, Sulasol ry

Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Strömgård