GÖR söker dirigent

13.04.2016 kl. 13:08

Grankulla kammarkör (GÖR) söker ny konstnärlig ledare

Grankulla kammarkör är en tvåspråkig kammarkör med omkring 20 sångare. Kören övar i Grankulla kyrka måndagar kl. 18.45-21.30. Körens repertoar omfattar såväl klassisk körlyrik som kyrkomusik, jazz och underhållningsmusik. Kören konserterar regelbundet i Grankulla och samarbetar kontinuerligt med andra körer och orkestrar kring konserter runt om i Finland. 

Körens konstnärliga ledare förväntas planera körens repertoar, konserter och körläger i samarbete med körens musiknämnd.

Tilläggsinformation ger ordförande Martti Mäkelä, 045-6788789, marttinenne (at) gmail.com.

Skicka in din ansökan per epost senast den 7 maj 2016. 

Läs mer om GÖR på www.goer.fi

 

HåW