Stormöte kring sång- och musikfesten den 19 januari

21.12.2018 kl. 11:58
Sista chansen för medlemsförbund, -körer och -orkestrar att påverka innehållet i Sångfesten 2021 infaller lördagen den 19 januari klockan 14-16. Tillfället videostreamas.

Fysiskt sker mötet på Arbetets Vänners lokaler på Annegatan 26 i Helsingfors. Vi möts i Kretsarnas sal  på våning 5 klockan 14-16.

Tanken är att medlemmarna ska få en sista möjlighet att påverka programmet och de planerade aktiviteterna innan alla ställen bokas och jobbet för att förverkliga den uppgjorda planen påbörjas.
Det här kan förhoppningsvis ge en större vi-känsla kring Sång- och musikfesten och leda till en helhet där alla känner att de vill delta.

Under mötet finns konstnärliga ledaren Kari Turunen och ledningsgruppen  för Sångfesten på plats. Dessutom kommer också FSSMF:s styrelse att vara närvarande.

FSSMF bekostar en representants resor från varje medlemsförbund, för att alla ska kunna närvara.

De som inte kan vara på plats kommer att kunna följa diskussionen via videostream, och via den också ställa frågor till ledningsgruppen och Turunen.

Du kan anmäla dig till tillfället här.