Förbundsdagen samlas igen

15.02.2019 kl. 16:23
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsdagen som sammankallas till möte en gång om året. Varje medlemsförbund har rätt att till förbundsdagen sända högst fem röstberättigade representanter. I år har turen kommit till Vasa och mötet hålls på Kuula-institutet den 6 april.

Program under dagen, 6 april 

14.30 Kaffeservering och granskning av fullmakter, Kuula-institutet
15.00 Förbundsdag Toivo Kuula-salen
ca 16.00 Styrelsens konstituerande möte, Toivo Kuula-salen

18.30-23.00 Musikgalamiddag, Kulturhuset Fanny

  • Premiering av årets körsångare, instrumentalister och funktionär.
  • Workshopens deltagande ensembler underhåller.
  • Förbundsordförandes tal.
  • Stämsång till maten.

Blanketter

Fullmakt-blankett 2019 (pdf), klicka här!  
Reseräkningsblankett 2019 (excel)

Musikgalamiddagen   

Anmäl dig till Musikgalamiddagen, klicka här!