Blåsmusikprojektet utlyser kompositionstävling

06.05.2019 kl. 10:20
Blåsmusikprojektet inom FSSMF utlyser en kompositionstävling för kompositörer i alla åldrar för att skriva en ouvertyr för skolmusik 2020 i Jakobstad.
Besättningen är symfonisk blåsorkester med möjlighet till utökat slagverk. Stycket kommer att framföras under öppnings ceremonier på skolmusik i maj 2020 i Jakobstad men också under andra festliga tillställningar som ordnas av FSSMF.

Se tävlingens regler här!

Ouvertyrens längd skall vara 4-5 minuter och nivån behöver vara anpassad till avancerad ungdoms/amatör-orkester nivå (grad3-4). Musikstilen är fri och vi uppmuntrar även kompositörer av olika musikstilar att delta med bidrag. Man kan lämna in flera bidrag under samma pseudonym. Kompositionen bör vara i partitur-form med möjlighet till tillhörande orkesterstämmor. Bidragen får inte tidigare ha framförts eller publicerats offentligt.

Finlands svenska sång- och musikförbund reserverar förlagsrätten till vinnande tävlingskompositioner. De prisbelönta bidragen kan även fungera som repertoar under Sång- och Musikfesten 2021 i Helsingfors. Vinnande bidrag kan distribueras fritt till medlems-orkestrar Finlands svenska sång- och musikförbund. Upphovsrätten förblir hos kompositören.

Bidragen inlämnas under pseudonym och med ett slutet kuvert innehållande kontakt uppgifter om upphovsmannen. De skickas per e-post i pdf format eller som utskrivet per post senast 31.10.2019 till:
Finlands svenska sång- och musikförbund
Georgsgatan 18, L4
00120 Helsingfors

En jury bestående av 3-4 medlemmar bedömer och utser de vinnande bidragen i slutet av december. Alla deltagare kommer att informeras om de vinnande bidragen.
Nedan följer en beskrivning av orkesterns besättning:

piccolo
flöjt 1,2
oboe 1,2
klarinett 1,2,3
bas-klarinett
fagott 1,2

alt sax 1,2
tenor sax
bariton sax

horn 1,2,(3,4,)
trumpeter 1,2,3,(4)
tromboner 1,2,(3)
bas trombone
bariton horn (1,2)
tuba

slagverk:
pukor (1-3)
övriga: virvel, cymbaler, bas trumma, tenor trummor samt övrigt hand slagverk.
trummor (set)
klockspel
(xylofon/marimba)
(vibrafon)

*instrument inom parentes är valbara (optional.)