FSSMF söker ny redaktör/kommunikatör

06.05.2019 kl. 14:57
Välkommen med i vårt team på G18 i Helsingfors! Som redaktör/kommunikatör för FSSMF är ditt arbete tvådelat. Dels fungerar du som ansvarig redaktör för förbundets tidskrift Resonans som utkommer fyra gånger per år och dels fungerar du som förbundets kommunikatör, både när det gäller inre och yttre kommunikation. I jobbet ingår också att vara webbstöd för förbundets medlemsföreningar.

Vi erbjuder ett socialt och självständigt arbete med hela Svenskfinlands amatörmusikliv som arbetsområde. Placeringsorten är Helsingfors. Arbetsförhållandet börjar den 5.8.2019.

Som redaktör ser vi gärna att du:

  • Är en god skribent, med bra språk och redaktionell erfarenhet.
  • Behärskar ombrytning och layout av redaktionellt material, samt fotoredigering (Adobe InDesign och Photoshop).
  • Vet hur en systemkamera fungerar och att du kan använda den.

Som kommunikatör ser vi gärna att du:

  • Har kunskaper inom webbpublicering och sociala medier.
  • Är utåtriktad och initiativrik, samt har en bra samarbets- och organisationsförmåga.
  • Förstår hur marknadsföring görs och dess olika kanalers fördelar och nackdelar.

Som redaktör/kommunikatör är du beredd att ibland arbeta kvällar och helger och du reser gärna i arbetet då hela Svenskfinland är ditt arbetsområde.

Vi värdesätter också:

  • Erfarenhet av grafikprogram (Adobe Illustrator eller motsvarande) och videoredigering.
  • Erfarenhet och kännedom om finlandssvenskt kör- och musikliv samt av föreningsliv i stort.
  • En god finska.

Om FSSMF

Finlands svenska sång- och musikförbund r.f. (FSSMF) är en takorganisation för sammanslutningar inom amatörmusik i Svenskfinland. Till förbundet hör 16 medlemsförbund med 130 medlemskörer och -orkestrar samt ungdomsmusik. Till förbundets uppgift hör att företräda finlandssvenskt kör- och musikliv och att verka för amatörmusikens utveckling. Förbundet har för tillfället fyra anställda.

Närmare information:

Verksamhetsledare Henrik Lillhannus, 0500 865990, henrik.lillhannus@fssmf.fi
Styrelsens ordförande Patrik Karlsson, 040 7286447, patrik.karlsson@fssmf.fi
Läs även tjänstens arbetsbeskrivning (pdf).

Skicka din ansökan, bifoga cv och löneanspråk.
Skicka per epost till jobb@fssmf.fi senast måndag 27.05 2019 kl 16.