Seminarium för inkluderande verksamhet inom musik och kultur

04.06.2019 kl. 09:29
FSSMF och Bildningsalliansen ordnar den 26 september ett seminarium kring inkluderande (integrerande) verksamhet inom musik och kultur. Seminariet är gratis och bjuder på presentationer av lyckade projekt i Finland och Sverige, samt workshoppar kring hur man kunde jobba bättre med integration i Svenskfinland. Seminariet ordnas i Tammerfors.

Seminariet riktar sig till alla som jobbar med integration inom utbildningen eller med musik och kultur. Så du som är lärare för nyanlända i språk eller andra ämnen eller du  om jobbar med musik, drama eller annan kulturell verksamhet missa inte chansen att nätverka, hitta nya idéer, skapa nya projekt eller bara annars få inspiration för höstens arbete. 

Seminariet är gratis för den som deltar. Under dagen för du ta del av inspirerande projekt och initiativ som tagits inom integration eller kultur. I slutet av dagen sitter vi ner för att spinna vidare på idéer som kanske kan utvecklas till nya projekt.

9.30 Kaffe
10.10 Välkommen

Henrik Lillhannus, Finlandssvenska Sång- och Musikförbund
Henrika Nordin, Bildningsalliansen
10.15 Presentationer och inspiration av integrationsprojekt inom musik- och kultur
    En plats för alla, Göteborg, Alice Brännudd och Julia Sundqvist
    Projektet Körkraft, Stockholm, Charlotte Rider
    A Bigger Heart Choir, Vasa, Mahdi Hamidi
12.15 Lunch
13.15 Luckan
Luckan presenterar sin verksamhet kring kultur och integration, Elin Sundell
13.45 Workshoppar
Vi samlas till workshopsarbete för att brainstorma kring idéer för att skapa projekt inom kultur och integration. Daniela Mårtenson från Centria leder workshopsarbetet
15.15 Vi avrundar och funderar kring hur vi går vidare

Anmäl dej senast 12.9 här