Ona Sandberg producerar Sång- och musikfesten 2021

25.06.2019 kl. 13:45
Förbundet stärker sin festivalorganisation. Ona Sandberg kommer ombord som producent. Från och med augusti arbetar hon deltid med Sång- och musikfesten (Festival21) tillsammans med förbundets övriga personal på G18-kansliet.

Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten ordnas vart femte år, och i juni 2021 samlas tusentals körsångare och instrumentalister i Helsingfors. 

Ona Sandberg har tidigare bland annat producerat Hangö Teaterträff, Spegling-konserten (100 år av finlandssvensk musik), mm. och hon är ofta anlitad av Kulturfonden, DUNK m.fl.

Vi är glada att få Ona med i teamet, hon tillför värdefull kompetens och erfarenhet för hela sångfestprojektet, säger verksamhetsledare Henrik Lillhannus.