Musiklära – ett nytt läromedel för grunderna i musikteori

14.08.2019 kl. 13:40
Om man hungrar efter nya kunskaper i musikteori finns nu det nya läromedlet Musiklära. Boken utgår från musikteorins grunder och genom att själv sjunga eller spela med i exemplen får man en djupare förståelse för teorin.

Om man hungrar efter nya kunskaper i musikteori finns nu det nya läromedlet Musiklära. Boken utgår från musikteorins grunder och genom att själv sjunga eller spela med i exemplen får man en djupare förståelse för teorin, berättar bokens författare Malin Jaakkola.

FSSMF ger ut ett nytt läromedel i musikteori, Musiklära – Musikteori med övningar, av Malin Jaakkola som är lärare i musikkunskap vid musikinstitutet Legato i Närpes.

Malin Jaakkola berättar att hon redan ett tag upplevt att hon saknat läromedel i sin egen undervisning, och att hon därför satt igång med att sammanställa material själv.

Den nya boken riktar sig i första hand till tonåringar och vuxna som redan kan litegrann från tidigare – man kanske spelar ett instrument eller sjunger i kör. Läromedlet lämpar sig att användas tillsammans med en lärare men om man vill studera på egen hand går det också bra, bara man kan vända sig till någon för hjälp om man kör fast.

I boken lär man sig mer om bland annat taktarter, intervaller, ackord och tonarter. Det finns rikligt med övningsexempel och tanken är att man själv ska spela och sjunga med, eller lyssna på dem på nätet.

Musiklära lämpar sig speciellt väl om man ägnar sig åt klassisk musik.

– Den andra läroboken i musikteori, Doktor Tonika, passar bättre för rytmmusik, säger Jaakkola.

Först teori, sedan praktiska exempel

Musikteoriundervisningen har luckrats upp till följd av en lagändring och det är i dagens läge friare för musikinstituten att organisera undervisningen i teori, och alla behöver nödvändigtvis inte följa samma principer. Det är också med tanke på den här förnyelsen som Malin Jaakkola sammanställde sitt nya läromedel. Boken ger en helhetsbild av grunderna i musikteori och i undervisningen kan man fritt välja vilka delar man tar upp.

För en del kan musikteori mer ses som ett nödvändigt ont, men Jaakkola berättar att hon försökt lätta upp de teoretiska bitarna och satsat på att eleverna själva ska spela och sjunga.

Hon anser att det är viktigt att integrera teorin i riktig, levande musik och att det bli enklare att ta till sig informationen genom praktiska exempel.

Musiklära kostar 20 euro och kan beställas här

Snabbtitt på Musiklära här